Brine/vattenvärmepumpar

Brine/vattenvärmepumpar använder marken som primär energikälla, antingen med jordvärmekollektorer eller med bergvärmekollektorer. Finns det tillgång till vatten som värmekälla används vatten/vattenvärmepumpar.