Bergvärmepumpar för större fastigheter, företag och kommuner

Investera i en bergvärmepump av hög kvalitet. 

Brine/vattenvärmepumpar

Brine/vattenvärmepumpar använder marken som primär energikälla, antingen med jordvärmekollektorer eller med bergvärmekollektorer. Finns det tillgång till vatten som värmekälla används vatten/vattenvärmepumpar.