Solvärme

Vakuumrörsolfångare närvärme

Effektiv varmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning

Rörsolfångare har funnit på marknaden länge och tekniken är väl beprövad. Jämfört med andra solfångartekniker uppnår man med rörtekniken den högsta verkningsgraden och de fungerar i stort sett året runt lite beroende på var i landet du befinner dig. 

Om du planerar att investera i en ny värmeanläggning kan det vara en god idé att räkna med en solfångaranläggning som komplement. De sörjer för en låg energiförbrukning och kan leda till lägre energikostnader.

Vakuumrörsolfångare

Effektiv användning av solvärme – absorbatorn med högselektivt ytskikt fångar upp extra mycket solenergi och har därigenom en hög verkningsgrad. Samtidigt garanterar vakuumet i rören en extra effektiv isolering. På så sätt uppkommer nästan inga förluster mellan glasrör och absorbator och solfångaren kan omvandla även små mänger direkt solljus till användbar värme. Framförallt under sen höst eller tidig vår och under vintermånaderna när utetemperaturen är låg använder vakuumrörsolfångaren den solstrålning som finns tillgänglig särskilt effektivt.