Frischwasser-Module.jpg

Kan kombineras med Solar-Divicon

Färskvattenmodulerna Vitotrans 353 är perfekta att kombinera med en termisk solfångaranläggning. Den utmärkta kylningen av värmesystemsvattnet med direktväxlaren Vitotrans 353 ökar effektiviteten i solvärmekretsen, eftersom solvärmekretsens temperatur kan sänkas av den kalla returledningen.

Färskvattenmoduler

Färskvattenmodulerna är till för en bekväm och hygienisk varmvattenuppvärmning enligt elkassettsprincipen. Till skillnad mot en vanlig varmvattenberedare används inte dricksvatten för att lagra energi, utan värms upp av en direktväxlare först när det behövs. Energin som behövs för varmvattenuppvärmning hämtas från en ackumulatortank som kan värmas upp med olika system, med solvärmesystem och panna för fasta bränslen, vanlig olje-/gaspanna, värmepump eller andra system.