Produktsortiment Vitotrans 353

Färskvattenmodulerna är till för en bekväm och hygienisk varmvattenuppvärmning enligt elkassettsprincipen. Till skillnad mot en vanlig varmvattenberedare används inte dricksvatten för att lagra energi, utan värms upp av en direktväxlare först när det behövs. Energin som behövs för varmvattenuppvärmning hämtas från en ackumulatortank som kan värmas upp med olika system, med solvärmesystem och panna för fasta bränslen, vanlig olje-/gaspanna, värmepump eller andra system.

Färskvattenmodulerna Vitotrans 353 ser till att utloppstemperaturen i varmvattenkranen hålls även vid stora tappningsskillnader. Effektiva cirkulationspumpar i den senaste generationen varvtalsregleras med en effektiv reglerutrustning så att hetvattenflödet är optimalt inställt för den aktuella tappningskapaciteten. Vitotrans 353 är enkla att använda, hygieniska och är framåtblickande energisnåla.

Vitotrans 353 finns i fem olika typer. I grundutförande, för väggmontering, typ PBS (tappningskapacitet 25 l/min), PBM (tappningskapacitet 48 l/min) och PBL (tappningskapacitet 68 l/min).


Dra nytta av följande fördelar

  • Många användningsområden tack vare hög tappningskapacitet, t.ex. i enfamiljs-/tvåfamiljshus, sportanläggningar, äldreboenden
  • Tack vare elkassettsprincipen tillhandahålls alltid färskt tappvatten, ingen varmvattenberedare behövs
  • Förinstallerad modul för snabb och enkel vägg- eller beredarmontering – reglerutrustning och lågenergipump är integrerade och anslutna
  • Den kompakta konstruktionen möjliggör enkel integrering i den befintliga värmeanläggningen med ackumulatortank
  • Optimal för hopkoppling med lågtemperaturvärmeanläggningar med solfångaranläggningar tack vare den låga framledningstemperatur som behövs
  • Reglering med fullgrafikdisplay och SD-kortfack för anläggningsbalansering
  • Kaskadkoppling är möjlig utan övrig extern reglerutrustning