Vakuumrörsolfångare på tak

Vakuumrörsolfångare 

Solvärmesystem för tappvarmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning

Med mer än 30 års erfarenhet av att utveckla och tillverka solvärmeanläggningar går det att lita på vår tekniska expertis och höga kvalitet. Oavsett om man bestämmer sig för en ny kondenserande olje- eller gaspanna, ett värmesystem för träbränsle eller en värmepump är alla Viessmanns anläggningar anpassade för att kombineras med solteknik.

Vakuumrörkollektorer

Effektiv användning av solvärme – absorbatorn med högselektivt ytskikt fångar upp extra mycket solenergi och har därigenom en hög verkningsgrad. Samtidigt garanterar vakuumet i rören en extra effektiv isolering. På så sätt uppkommer nästan inga förluster mellan glasrör och absorbator och solfångaren kan omvandla även små mänger direkt solljus till användbar värme. Framförallt under sen höst eller tidig vår och under vintermånaderna när utetemperaturen är låg använder vakuumrörsolfångaren den solstrålning som finns tillgänglig särskilt effektivt.