Fördelar med bergvärme

Det finns en mängd fördelar med att välja bergvärme som energikälla. Enklast är att dela in dom i ekonomiska och miljömässiga fördelar:

Ekonomiska fördelar med bergvärme

En av de mest betydelsefulla fördelarna med bergvärme är det faktum att värmen som genereras praktiskt taget är gratis. Det enda du betalar för, efter maskin och installation, är strömmen som driver kompressorn. För att minimera även den kostnaden kan du koppla på en solcellsanläggning som genererar el för att driva värmepumpen.

På så vis blir du i princip helt oberoende av en bränsleleverantör. Och du behöver inte bekymra dig om elmarknadens svängningar eller priserna på råvarumarknaden. 

En investering för framtiden

En investering i bergvärme innebär en investering för framtiden. Viessmanns bergvärmepumpar håller mycket hög kvalitet och har en lång livslängd. Enheterna kräver extremt lite underhåll eftersom vi har minimerat antalet rörliga komponenter. Låter du en specialist sköta installationen säkerställs en säker drift från start. Du har även möjlighet att, med hjälp av den passiva kylningsfunktionen, se till att huset har en gynnsam temperatur även under sommarmånaderna.

Passiv kyla

Passiv kylning ("naturkyla") är ett mycket kostnadseffektivt sätt att skaffa sig komfortkyla inomhus. Vid passiv kylning tar brinevätskan respektive grundvattnet upp värmen från värmekretsen via en värmeväxlare och leder ut den. Denna funktion kallas även ”naturkyla” eftersom den använder den naturliga, omgivande temperaturen för avkylning. Under tiden är värmepumpen avstängd sånär som på reglerutrustningen och cirkulationspumpen. Detta gör "naturlig kylning" en särskilt energibesparande och kostnadseffektiv metod för att kyla byggnader.

En grön äng som symboliserar den miljövänliga aspekten av bergvärme

Miljövinster med bergvärme

Förutom de ekonomiska fördelarna finns det flera miljömässiga fördelar med en bergvärmepump. Bland dessa är:

  • Klimatvänlig och lättillgänglig energi, direkt ur borrhålet på tomten så att långa och CO₂-intensiva transportvägar elimineras helt.
  • Minimering av skadliga CO₂-utsläpp - jämfört med driften av en gas- eller oljevärmare resulterar bergvärme i upp till 90 procent färre rökgaser som kommer in i ozonskiktet.