Hög effektivitet genom modern inverterteknologi: Vitocal 300-G

Tack vare modern inverterteknologi är bergvärmepumpen Vitocal 300-G den mest effektiva lösningen för nya byggnader och det bästa valet vid många utbyten.

Nya Vitocal 300-G är tack vare den senaste generationens inverterteknik en energieffektiv lösning både vid nyinstallation och vid utbyte av en äldre bergvärmepump. Den inverterstyrda kompressorn anpassar effekten efter husets behov. Det resulterar i längre gångtider vid dellast och en högre årsverkningsgrad. Nya Vitocal 300-G finns i tre effektstorlekar 1,7-8,6 kW, 2,4-11,4 kW samt 3,9-15,9 kW.

Förutom effektregleringen så bidrar även det inbyggda RCD-systemet (kylkretsdiagnostik) till att höja effektiviteten med en exakt och snabb styrning av kylkretsen via en elektronisk expansionsventil. Lågenergi-cirkulationspumpar för köldbärare och värmekrets minskar energiförbrukningen och kostnaderna ytterligare.


Specialfunktioner hos Vitocal 300-G

Mycket kompakt och lättmonterad enhet med otroligt tyst drift

När värmepumpen ska bäras in kan kylmodulen, som har snabbkopplingar, plockas ur och lyftas separat.Värmepumpen är dessutom utrustad med ett flexibelt anslutningskoncept, som anpassas efter installationsförutsättningarna på plats, vilket förenklar anslutningen och förkortar montagetiden.

Smidigt montage, kompakt och tyst

Installationen kräver liten uppställningsyta, mindre än 0,5 m2, eftersom Vitocal 300-G Inverter har kompakta mått och alla servicerelevanta komponenter är tillgängliga från framsidan. Tack vare värmepumpens mycket tysta drift, från 40 dB (A) (ljudeffekt enligt ErP vid B0/W55), så kan den installeras nära bostadsutrymmen.


Fördelarna med Vitocal 300-G

Värmepump Vitocal 300-G
  • Låga driftkostnader tack vare hög årsvärmefaktor. (SCOP upp till 5,5 vid kallt klimat/lågtemperaturanvändning.)
  • Väldigt tyst drift tack vare innovativt ljuddämpningskoncept.
  • Mycket kompakta mått för platsbesparande uppställning.
  • Hög användarvänlighet och komfort - värme, kyla, varmvatten, samt ventilation kan styras av den integrerade styrningen, Vitotronic 200.
  • Möjliggör stor egenanvändning av el från solceller tack vare stort effektområde (från 1,7 till 15,9 kW).
  • Internetuppkoppling med Vitoconnect 100 (Wifi) möjliggör fjärrstyrning och övervakning via vår ViCare App.


Användarvänlighet

Regelung Vitotronic 200

Styrning Vitotronic 200 med flera inbyggda funktioner

Den integrerade styrningen har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt. Styrningen kan bl.a. kontrollera värme, kyla, varmvatten och ventilation. Dessutom kan egenanvändning av el från en solelanläggning styras med hjälp av inbyggda funktioner. Internetuppkoppling med Vitoconnect 100 möjliggör fjärrstyrning och övervakning via vår ViCare App.


Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

Vitoconnect-gränssnittet krävs för drift via app. Eftermontering av tidigare värmepumpar i Vitocal-serien (från 2010) är möjligt när som helst.

Optolink-Schnittstelle Vitoconnect

ViCare App

ViCare App

ViCare-appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.


Systemteknik

fernbedienungen.jpg

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara ett perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produktdetaljer

Översikt

Värmeeffekt (kW)
4,3 till 7,4
COP vid värmedrift
beroende på effektnivå upp till 5,0
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemperaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Energieffektivitetsklass Tappvarmvattenberdning
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
En-/två-/flerfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
Einfaches RGB
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App
Tappvarmvattenberedning
Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenkomfort
Fler egenskaper
”Naturkyla”-funktion med NC-box som tillval, ”Aktiv kyla”-funktion med AC-box som tillval
Produktsnitt brine/vatten värmepump Vitocal 300-G