Vitocal 350-G brine/vattenvärmepump

Förstahandsvalet för högsta möjliga varmvattenkomfort

Dra nytta av följande fördelar

  • Optimal för radiatoruppvärmning tack vara hög framledningstemperatur
  • Ekonomisk och mycket tystgående
  • Optimal användning av egenproducerad el från solcellsanläggningar
  • Finns som master/slave-variant för högre effekt
  • Integrerad beräkning av energistatus för offentligt stöd
  • Energieffektivitetsklass A++ *
*Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning nr 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden – lågtemperaturapplikation (W35)

Hög varmvattenkomfort för en- och tvåfamiljshus

Vitocal 350-G är en effektiv värmepump med en framledningstemperatur på upp till 70 °C. Den lämpar sig därför utmärkt för modernisering av hus med konventionella värmeelement. Därmed garanteras även en hög varmvattenkomfort.

Värmepumpen är förberedd för användning av så kallad master/slave-drift med en pump av samma sort eller en Vitocal 300-G. Denna lösning rekommenderas vid högt värmebehov.

Optimerad användning av egenproducerad el

Reglerutrustningen Vitotronic 200 optimerar förbrukningen av egenproducerad solel för Vitocal 350-G i löpande drift och minskar på så sätt driftskostnaderna.


Värmepump Vitocal 350-G

Värmepump Vitocal 350-G

Den kraftfulla Vitocal 350-G brine/vattenvärmepumpen är en av de tystaste värmepumparna i sin klass tack vare dess lågvibration design.

Vid större behov kan Vitocal 350-G användas i ett master / slavesystem i kombination med en till värmepump av samma typ eller med en Vitocal 300-G. Denna utformning av system möjliggör en optimal anpassning av värmepumparna till fastighetens behov.

Hög framledningstemperatur via EVI

Vitocal 350-G ger en framledningstemperatur på upp till 70 ° C. Det uppnås genom EVI (Enhanced Vapour Injection) kylkretsen, där man kyler kylmediet som därmed kan komprimeras högre än vanligt. Det betyder att Vitocal 350-G är lämplig för system med radiatorvärme.

Master/slav system för uppvärmning och varmvattenproduktion

II ett master / slav systemet kan Vitocal 350-G som master ge höga framledningstemperaturer för varmvattenuppvärmning, medan Vitocal 300-G (slav utan egen styrenhet) stå för värmeproduktionen. Tack vare EVI-kylkretsen uppnår Vitocal 350-G ett mycket högt COP-värde på upp till 5,0, vilket bidrar till låga driftkostnader.

Drift med egenproducerad ström via solceller

Värmepumpen Vitocal 350-G är förberedd för kostnadseffektiv drift med egengenererad el från ett solcellssystem. Ett intelligent kontrollsystem garanterar maximal förbrukning av din egen el och minskar därmed energikostnaderna.

Kostnadsfri offert

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Reglering Vitotronic 200

Användarvänlig

Överskådlig, enkel hantering, intelligent. Vitotronic regleringen har den perfekta kombinationen av enkel hantering med snabba och avancerade funktioner för alla typer av värmesystem.

Uppkopplad

Regleringen Vitotronic 200 kan med fördel kopplas samman med Vitotrol Appen via smartphone eller tablet.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare Appen

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus Appen

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

fernbedienungen.jpg

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara ett perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA märkningen är ett bevis på att COP (Coefficient of Performance) främjar marknadens incitamentsprogram.

EHPA märkningen är ett bevis på att COP (Coefficient of Performance) främjar marknadens incitamentsprogram.

Produkten i genomskärning

Översikt

Värmeeffekt (kW)
20,5 till 84,6 kW
COP vid värmedrift
beroende på effektnivå upp till 6,07
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemperaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
En-/två-/flerfamiljshus, företag, kommuner, nybyggnation och modernisering
Manövrering
Einfaches RGB
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App
Varmvattenberedning
Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenbekvämlighet
Fler egenskaper
”Naturkyla”-funktion med NC-box som tillval, ”Aktiv kyla”-funktion med AC-box som tillval
Vitocal_350-G_Schnitt.png