Vitocal 222-A i monoblok utförande

Värmepumpen använder energin i uteluften på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Luft/vattenvärmepumpar i monoblock utförande kännetecknas av att förbindelseledningarna mellan inomhusenhet och utomhusenhet är fyllda med vatten.


Fördelar

 • Luft/vatten-värmepump från 3 till 15 kW (vid A7/W35)
 • Låga driftkostnader tack vare högt COP-värde (COP = Coefficient of Performance) enligt EN 14511: upp till  5,0 (A7/W35) och upp till 4,1 (A2/W35)
 • Möjlighet till både värme- och kyl-produktion genom reversibel drift
 • Möjlighet till kyla i tre separata kretsar
 • Hög varmvattenkomfort tack vare integrerad varmvattenberedare på 220 L
 • Låg ljudnivå tack vare vår Avancerade Akustiska Design (AAD), vilket gör att den lämpar sig väldigt bra för installation i rad/kedjehus
 • Kvalitetsprodukt i modern och tidslös Viessmanndesign
 • Max framledningstemperatur upp till 60 °C
 • Inomhusenhet med energieffektiv cirkulationspump, 3-vägsventil och reglering. Varianterna med kylfunktion har även inbyggd elpatron
 • Enkel manövrering via regleringen Vitotronic 200 med med meddelanden i klartext och överskådlig grafisk display
 • Regleringen kan även styra Viessmann FTX aggregat Vitovent 300-F
 • Hermetiskt sluten kylkrets
 • ingen minavstånd mellan inomhusenhet och utomhusenhet krävs
 • Inbyggda styrfunktioner för användning av egenproducerad el från solcellsanläggningar
 • Internetuppkoppling via Vitoconnect (tillbehör) för fjärrstyrning och service via Viessmanns appar
 • Energieffektivitetsklass* A++ / A+
 • Effektivitetsklass varmvatten** A
*Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperatur (35 °C) ) /medeltemperaturanvändning (55 °C).
Skala förproduktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ till G.
**Skala för effektivitetsklassvarmvatten A - G
Rekommenderat

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Luft/vatten-värmepump Vitocal 222-A miljöbild

Avancerad akustisk design

Utomhusenheten för Vitocal 222-A är framtagen för att hålla en så låg ljudnivå som möjligt, vilket blir möjligt med tekniken Advanced Acoustic Design (AAD).

Den högkvalitativa och ljudoptimerade fläkten i kombination med en intelligent hastighetsstyrning bidrar väsentligt till minskningen av vindbrus vid full och partiell last.

Lågfrekventa ljud reduceras i största utsträckning, då de kan uppfattas som störande i konventionella värmepumpar. Resultatet är en utomhusdel som knappt hörs.

Snabbare installation

Den kompakta inomhusenheten med integrerad hydraulik och reglering är mycket tyst och kan monteras i närheten av vistelseytan i huset. Anslutningarna till utomhusdelen är vattenfyllda, vilket gör att man inte behöver kylbehörighet vid installationen. Med alla inbyggda komponenter och matchande tillbehör reducerar man installationstiden.

Hög varmvattenkomfort

Då Vitocal 222-A är utrustad med en stor integrerad 220-liters varmvattenberedare och även har en nyutvecklad inströmningsanordning,  säkerställer man en mycket god skiktning. Det ger i sin tur en möjlighet till en hög tappvolym på upp till 290 liter (vid 40 ° C).

Raduslängor

Tysta utomhuseneheter

Tack vare avancerad akustisk design (AAD) så är utomhusenheterna extremt tysta och kan därför med fördel även installeras i te.x. radhus / kedjehus där husen står tätt.  Uteenheterna är dessutom konstruerade så att vibrationer absorberas i flera steg för att minimera risken att stomljud fortplantar sig in i fastigheten. Det gör att Vitocal 222-A är en av de tystaste värmepumparna av denna typ.

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA märkningen är ett bevis på att COP (Coefficient of Performance) främjar marknadens incitamentsprogram.

Den Tyska EHPA märkningskommisionen intygar att Viessmann Värmepumpen Vitocal 200-A uppfyller kraven för EHPA kvalitetsmärkningens regler.


Vitotronic 200 reglering

Vitotronic reglering med möjlighet till trådlös internetuppkoppling

Om värmepumpen utrustas med vår kommunikationsbox, Vitoconnect, kan värmepumpen fjärrstyras och övervakas via vår kostnadsfria mobilapp (ViCare). Dessutom ger Vitoconnect en möjlighet att undersöka värmepumpen på distans t.ex. som förebyggande underhåll eller i händelse av en driftstörning.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100
ViCare Appen

ViCare app

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Fjärrkontroll till värmepump

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produktinformation

Översikt

Värmeeffekt (kW)
3 till 15 kW
COP nominellt
från 5,0 (A7/W35) och från 4,2 (A2/W35) enligt EN 14511
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperatur (35 °C) ) / medeltemperaturanvändning (55 °C) (55°C) Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ - G
energieeffizienklasse.png
A++ / A+
Energieffektivitetsklass Tappvarmvatten. Skala för effektivitetsklass varmvatten A - G
A
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
Einfaches RGB
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, med Internet-gränssnittet Vitoconnect (tillbehör) och ViCare Appen är fjärrstyrning via smartphone möjligt
Tappvarmvatten
Hög tappvarmvattenkomfort med en inbyggd varmvattenberedare på 220 liter
Fler egenskaper
Med reversibel drift för för värme och kyla för bästa komfort. Extremt tyst utomhusenhet från Viessmann
Genomskärningsbild Luft/vatten-värmepumpen Vitocal 222-A