Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocal 200-A

Luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepump utan inbyggd varmvattenberedare.

Värmeeffekt: 2,4 till 14,7 kW
Separata inomhus- och utomhusenheter
Högsta effektivitet i de minsta utrymmena
Idealisk för användning i tättbebyggda områden

Miljöanpassade värmepumpar - läs mer om de olika versionerna och fördelarna!

Läs mer nu
Värmeeffekt (kW)

från 3 till 15 kW

Separata inomhus- och utomhusenheter

Möjliggör nästan ljudlös drift av inomhusenheten

Högsta effektivitet i de minsta utrymmena

Idealisk för användning även i radhus

Låg ljudnivå tack vare vår Avancerade Akustiska Design (AAD)

vilket gör att den lämpar sig väldigt bra för installation i rad/kedjehus

Kort installationstid och förenklat underhåll

Tack vare god åtkomlighet till alla viktiga komponenter

Värme- och kyl-produktion

Möjlighet till både värme- och kyl-produktion genom reversibel drift

Flexibla användningsalternativ

Även med mycket strikta lagstadgade krav på buller

Låga driftkostnader

tack vare högt COP-värde (COP = Coefficient of Performance) enligt EN 14511: upp till 5,0 (A7/W35) och upp till 4,1 (A2/W35)

Användning av egenproducerad el

Inbyggda styrfunktioner för användning av egenproducerad el från solcellsanläggningar

Kvalitetsprodukt

i modern och tidslös Viessmanndesign

Enkel manövrering via regleringen Vitotronic 200

med med meddelanden i klartext och överskådlig grafisk display

Webbaktiverad via gratis ViCare-app

Och Vitoconnect (tillval)

Utomhusenhet för luft/vattenvärmepumpen Vitocal 200-A

Vitocal 200-A - luft/vattenvärmepump  

Högsta effektivitet i minsta möjliga utrymme. Tack vare innovativ teknik och optimalt anpassade systemkomponenter är Vitocal 200-A en av de tystaste värmepumparna i sitt slag. Den kan till och med installeras där de lagstadgade kraven på buller är mycket stränga, t.ex. i bostadsområden.

Fördelarna med luft/vattenvärmepumpen Vitocal 200-A i korthet

Luft/vattenvärmepumpar i monoblock-design kännetecknas av uppdelningen i en inomhusenhet och en utomhusenhet med vattenförande anslutningsledningar. Uppdelningen i inomhus- och utomhusenhet har flera fördelar: Bland annat är de komponenter som främst orsakar buller installerade i utomhusenheten. Detta gör att inomhusenheten arbetar nästan ljudlöst. För det andra är båda enheterna anslutna till varandra via vattenfyllda anslutningsledningar. Detta ger en kort installationstid, eftersom entreprenören som utför installationen inte behöver ett särskilt kompetensbevis (köldmediecertifikat). God åtkomlighet till alla viktiga komponenter underlättar också underhållet.

När det gäller modernisering är värmepumpen väl lämpad för drift med dubbla lägen. I detta fall förblir det befintliga systemet i drift för att täcka toppbelastningar när temperaturen är särskilt låg. Detta förbättrar systemets effektivitet avsevärt.

Vitocal 200-A i monoblock-design ger inte bara effektiv och tillförlitlig värme under vintermånaderna. Den är också tyst som en viskning.

Luft/vattenvärmepumpen Vitocal 200-A utnyttjar den latenta värmen i uteluften för miljöanpassad och kostnadseffektiv uppvärmning.  

Vitocals kylfunktion

De nya utomhusenheterna med sin tidlösa design är även en fröjd för ögat. Dessa apparater med en eller två fläktar är konstruerade och tillverkade internt. Därför erbjuder de mycket goda prestandadata, en utmärkt finish och utmärkt produktkvalitet.

Vitocal 200-A är en utmärkt podukt att sätta in i kombination med ett befintligt värmesystem för att komplettera, som t.ex. en ved-, pellets- eller oljepanna.

Vitocal 200-A är konstruerad för ekonomisk drift. Alla installerade komponenter är anpassade till varandra, vilket innebär att värmepumpen uppnår en mycket hög verkningsgrad under drift. Den höga verkningsgraden kan uttryckas i siffror: Enligt EN 14511 uppnår Vitocal 200-A en COP (coefficient of performance) på upp till 5,0 vid en utetemperatur på 7,0 °C och en vattentemperatur på 35,0 °C. Om utetemperaturen är 2,0 °C och vattentemperaturen 35,0 °C är COP fortfarande 4,1.

Den kompakta inomhusdelen med reglering och hydraulik monteras på en innervägg. Anslutningsledningarna mellan uteenhet och inneenhet fylls med vatten varför inget kylcertifikat krävs för den som installerar värmepumpen. Regleringen, Vitotronic 200 är intuitiv och enkel att använda, både i samband med installation och vid drift.

Tack vare avancerad akustisk design (AAD) så är utomhusenheterna extremt tysta och kan därför med fördel även installeras i te.x. radhus eller där husen står tätt. Uteenheterna är dessutom konstruerade så att vibrationer absorberas i flera steg för att minimera risken att stomljud fortplantar sig in i fastigheten. Till uteenheterna finns matchande benställning.

Skiss av ett radhusområde

Viktiga egenskaper hos Vitocal 200-A

Det som utmärker värmepumpen Vitocal 200-A, förutom den korta installationstiden och den intuitiva styrenheten, är dess förmåga att styra Viessmann ventilationsaggregat.

Den kompakta, väggmonterade inomhusenheten, komplett med hydraulik och styrenhet, är tystgående och kan installeras nära bostaden. Anslutningsledningarna till utomhusenheten är fyllda med vatten. Installatören behöver inget särskilt  kylcertifikat för att installera dem. Köldmediekretsen är hermetiskt tillsluten, vilket innebär att det inte behövs något läckagetest för köldmedium. Den höga graden av förmonterade komponenter och samordnade tillbehör gör att Vitocal 200-A kan installeras mycket snabbt.

Med Vitotronic reglerenhet kan du enkelt styra ditt värmesystem. All viktig information är överskådlig och lätt att hitta. Vitotronic reglerenhet är dessutom webbaktiverad. Allt du behöver är gränssnittet Vitoconnect (tillbehör) och den kostnadsfria appen ViCare. På så sätt kan du inte bara styra ditt system var du än befinner dig - fjärrunderhåll av en auktoriserad installatör är också möjligt, vilket garanterar optimal drift. Ventilationsaggregat från Viessmann kan även styras med styrenheten Vitotronic. Detaljerad information om detta hittar du i avsnittet om mekanisk ventilation.

  • Maximal framledningstemperatur upp till 60 °C
  • Monoblock inomhusenhet med högeffektiv cirkulationspump, 3-vägs omkastningsventil och styrenhet
  • Styrning av Viessmann ventilationsaggregat möjlig
  • Inget läckagetest av köldmedium på grund av hermetiskt tillsluten köldmediekrets
  • Inga minimiavstånd krävs mellan inomhus- och utomhusenheter
  • Energieffektivitetsklass* A++ / A++ | typ 201.A04: A++ / A+

    *Energieffektivitetsklass i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 för uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - tillämpningar med låg (35 °C) / medelhög (55 °C) temperatur

Vitotronic reglering med möjlighet till trådlös internetuppkoppling

Om värmepumpen utrustas med vår kommunikationsbox, Vitoconnect, kan värmepumpen fjärrstyras och övervakas via vår kostnadsfria mobilapp (ViCare). Dessutom ger Vitoconnect en möjlighet att undersöka värmepumpen på distans t.ex. som förebyggande underhåll eller i händelse av en driftstörning.

Vitotronic 200

Detaljer om produkten

Värmeeffekt (kW), operating point A7/W35 (to EN 14511)

Typ AWO-M-E-AC 201.A04: 4,0 kW | typ AWO-M-E-AC 201.A06: 4,8 kW | typ AWO-M-E-AC 201.A08: 5,6 kW | typ AWO-M-E-AC 201.A10: 7,0 kW | typ AWO-M-E-AC 201.A10: 7,6 kW | typ AWO-M-E-AC 201.A13: 8,9 kW | typ AWO-M-E-AC 201.A16: 10,1 kW

COP nominellt ε (COP) A7/W35

Typ AWO-M-E-AC 201.A04: 4.6 | typ AWO-M-E-AC 201.A06: 4.7 | typ AWO-M-E-AC 201.A08: 4.7 | typ AWO-M-E-AC 201.A10: 4.7 | typ AWO-E-AC 201.A10: 5.0 | typ AWO-E-AC 201.A13: 5.0 | typ AWO-E-AC 201.A16: 5.0

Klass för energieffektivitet

A++ / A++ | Enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperatur (35 °C) ) / medeltemperaturanvändning (55 °C)

Användningsområde

Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering

Manövrering

Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, med Internet-gränssnittet Vitoconnect (tillbehör) och ViCare Appen är fjärrstyrning via smartphone möjligt

Tappvarmvatten

Fristående varmvattenberedare behövs för tappvarmvattenproducering

Fler funktioner

Med reversibel drift för för värme och kyla för bästa komfort. Extremt tyst utomhusenhet från Viessmann

Produktens tvärsnitt, inomhusenhet
Produktens tvärsnitt, utomhusenhet