Vitocal 300-A – effektiv och elegant


Dra nytta av följande fördelar
 

  • Luft/vattenvärmepump i modern design
  • Låga elkostnader under löpande drift
  • Förberedd för anslutning av en solcellsanläggning
  • Bekväm tappvarmvattenuppvärmning tack vare hög effekt
  • Enkel manövrering via mobila enheter som smartphones och surfplattor
  • Energieffektivitetsklass: A++ *
*Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperatur (35 °C) ) /medeltemperaturanvändning (55 °C).
Skala förproduktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ till G.

 

Solel minskar driftskostnaderna

Luft/vattenvärmepumpen Vitocal 300-A drar blickarna till sig. Den ställs upp i trädgården och använder den värme som finns gratis i den omgivande luften. Pumpen är särskilt designad för modernisering av enfamiljshus.

Vitocal 300-A är väldigt tyst redan i normal drift. På natten reduceras fläktljudet ytterligare tack vare ett lågt varvtal.

El från den egna solcellsanläggningen kan användas för att driva de elektriska komponenterna och minskar då de redan låga driftskostnaderna.

Behaglig kyla på sommaren

Vitocal 300-A är redan förberedd för reversibel drift som möjliggör kylning av rummen under de varma årstiderna. Konvektorer eller ytkylsystem skapar då ett behaglig inomhusklimat även vid högsommartemperaturer.

Rekommenderat

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Luft/vattenvärmepump Vitocal 300-A

Luft/vattenvärmepumpen Vitocal 300-A

Vitocal 300-A lockar inte bara med sin moderna design. Med en framledningstemperatur på upp till 65 ° C för värme och varmvatten är den speciellt lämplig för modernisering av en- och tvåfamiljshus.

Vitocal 300-A arbetarmycket effektivt och uppnår en hög årsvärmefaktor och håller ner elkostnaderna.

Flexibel och tystgående

Luft/vattenvärmepumpen Vitocal-A ställs upp utanför byggnaden och använder sig av utomhusluften. Med en varvtalsreglerad likströmsfläkt (EC-fläkt), den modulerande kompressorn och den bulleroptimerade konstruktionen med luftkanaler i manteln är värmepumpen med en ljudnivå på mindre än 54 dB(A) mycket tystgående. Under natten kan fläktvarvtalet minskas ytterligare.

Högt COP-värde för tillförlitlig värmeförsörjning

Den varvtalsreglerade scrollkompressorn med borstfri permanentmagnetmotor och ånginsprutning samt den elektroniska expansionsventilen bidrar till ett högt COP-värde i enlighet med EN 14511 på upp till 5,0 (luft 7 °C/vatten 35 °C). Genom ånginsprutningen förbättras effektiviteten framför allt vid högre framledningstemperaturen. Vitocal 300-A är en pålitlig värmekälla som märkbart sänker driftskostnaderna framför allt vid dellastdrift.

Behaglig kyla på sommaren

Vitocal 300-A är redan förberedd för reversibel drift som möjliggör kylning av rummen under de varma årstiderna. Konvektorer eller ytkylsystem skapar då ett behaglig inomhusklimat även vid högsommartemperaturer.

Klar för användning av solcellsel och Smart Grid

Driftskostnaderna kan sänkas ytterligare genom anslutning till en solcellsanläggning. Den egenproducerade elen kan t.ex. användas för att driva Vitocal 300-A. Dessutom är Vitocal 300-A förberedd för Smart Grid (intelligent integrering av förbrukare i elnätet).


Reglering Vitotronic 200

Användarvänlig

Överskådlig, enkel hantering, intelligent. Vitotronic regleringen har den perfekta kombinationen av enkel hantering med snabba och avancerade funktioner för alla typer av värmesystem.

Uppkopplad

Regleringen Vitotronic 200 kan med fördel kopplas samman med Vitotrol Appen via smartphone eller tablet.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare Appen

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus Appen

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

Fjärrkontroll till värmepump

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA märkningen är ett bevis på att COP (Coefficient of Performance) främjar marknadens incitamentsprogram.

Den Tyska EHPA märkningskommisionen intygar att Viessmann Värmepumpen Vitocal 300-A uppfyller kraven för EHPA kvalitetsmärkningens regler.

Produkten i genomskärning

Översikt

Värmeeffekt (kW)
6,8 till 13,9 kW
COP vid värmedrift
upp till 5,0 (luft 7 °C/vatten 35 °C)
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemperaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
Einfaches RGB
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App
Varmvattenberedning
Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenbekvämlighet.
Fler egenskaper
Reversibel luft/vattenvärmepump för uppvärmning och kylning, uppställning utomhus.
Vitocal-300-A-rund-Schnitt.png