Vitocal 350-A – utmärkt för modernisering


Dra nytta av följande fördelar

  • På grund av de höga framledningstemperaturerna är den rekommenderad för modernisering
  • Lämpad för uppställning inomhus och utomhus
  • Extra tyst drift på natten tack vare reducerat fläktvarvtal
  • Hög tappvarmvattenkomfort med temperaturer på upp till 55 °C
  • Kan kaskadkopplas med upp till fem värmepumpar
  • Energieffektivitetsklass A++ *
*Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning nr 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden – lågtemperaturapplikation (W35)
 


Går bra ihop med äldre värmeanläggningar

Luft/vattenvärmepumpen Vitocal 350-A använder den värme som finns gratis i den omgivande luften. Den innovativa elektroniken ger hög effektivitet och en tappvarmvattentemperatur från 35 °C även vid en utetemperatur på 2 °C .

Därtill kommer även en hög framledningstemperatur som är nödvändig vid användning ihop med klassiska värmeelement. För bättre värmeutnyttjande vid moderniseringen rekommenderas att byta ut enstaka radiatorer mot lågtemperaturradiatorer.


Uppställning utomhus sparar plats

Vitocal 350-A kan antingen installeras inomhus eller utomhus. Värmepumpens radialfläkt har tre inställningssteg och arbetar mycket tyst. Den strömningstekniskt optimerade luftledningen och det ljuddämpade höljet gör pumpen väldigt tyst. Vid nattdrift reducerar luftreglerutrustningen varvtalen och minskar driftsljudet ytterligare.

Vid uppställning utomhus erbjuder Viessmann tillbehör för transport av värmen till huset som är perfekt anpassade till varandra och från samma tillverkare.

Rekommenderat

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Värmepump Vitocal 350-A

Vitocal 350-A Värmepump

Vitocal 350-A luft/vattenvärmepump med värmeeffekt från 12,7 till 20,6 kW uppnår framledningstemperaturer på upp till 65 °C och är särskilt lämpad för moderniseringar. Pumpen kan därför även användas i äldre värmeanläggningar med radiatorer.

Reglerutrustningen Vitotronic 200 till Vitocal 350-A förfogar som standard över en integrerad kaskadfunktion. Med funktionen kan upp till 5 värmepumpar kopplas i en kaskad och på så sätt kan värmeeffekter på upp till 103 kW uppnås i byggnader med stort värmebehov.

RCD-system för extra hög effektivitet

Den elektroniska expansionsventilen och RCD-systemet på Vitocal 350-A sörjer för extra hög effektivitet året om. För en luft/vattenvärmepump uppnås höga effekttal på upp till 4,0 (enligt EN 14511 luft 7 °C/vatten 35 °C). Detta resulterar i höga årsvärmefaktorer och mycket låga driftskostnader.

Platsparande genom uppställning utomhus

Vitocal 350-A kan antingen installeras inomhus eller utomhus. Värmepumpens radialfläkt har tre inställningssteg och arbetar mycket tyst. Vitocal 350-A är mycket tystgående tack vare kombinationen av flödestekniskt optimerad lufttillförsel och det ljuddämpade huset. På natten reduceras dessutom varvtalet och därigenom bullernivån med hjälp av den stegvisa fläktregleringen..

Hög varmvattenkomfort

Den höga framledningstemperaturen ger beroende på anläggningsutförande en vattentemperatur på upp till 55 °C i varmvattenberedaren. Tack vare det kan Vitocal 350-A erbjuda en extra hög varmvattenkomfort. Vitocal 350- A uppnår den höga framledningstemperaturen på upp till 65 °C även vid en utetemperatur på −10 °C..

RCD garanterar en effektiv drift

RCD står för Refrigerant Cycle Diagnostic System och ansvarar för den permanenta kylkretsövervakningen i Vitocal 350-A. I kombination med den elektroniska expansionsventilen (EEV) garanterar systemet högsta effektivitet på alla driftnivåer. Dessutom sparas viktiga driftparametrar för diagnoser, optimeringar, energiutvärderingar och beräkningar av årsvärmefaktorn (SPF).

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA märkningen är ett bevis på att COP (Coefficient of Performance) främjar marknadens incitamentsprogram.

Den Tyska EHPA märkningskommisionen intygar att Viessmann Värmepumpen Vitocal 350-A uppfyller kraven för EHPA kvalitetsmärkningens regler.

Reglering Vitotronic 200

Användarvänlig

Överskådlig, enkel hantering, intelligent. Vitotronic regleringen har den perfekta kombinationen av enkel hantering med snabba och avancerade funktioner för alla typer av värmesystem.

Uppkopplad

Regleringen Vitotronic 200 kan med fördel kopplas samman med Vitotrol Appen via smartphone eller tablet.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare Appen

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus Appen

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

Fjärrkontroll till värmepump

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produkten i genomskärning

Översikt

Värmeeffekt (kW)
10,6 till 18,5 kW
COP vid värmedrift
upp till 3,6 (vid luft 2 °C/vatten 35 °C)
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemparaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
10,6 kW: A++ / A+ | 14,5 und 18,5 kW: A+ / A+
Energieeffizienzklasse Trinkwasserbereitung
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
Einfaches RGB
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App
Varmvattenberedning
Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenbekvämlighet.
Fler egenskaper
Särskilt lämplig för modernisering med framledningstemperatur upp till 65 °C, även vid vintertemperaturer.
Vitocal_350-A_Aussenaufstellung_Schnitt.png