Vitocell - varmvattenkomfort efter behov

Varmvattenberedaren är en viktig del i värmesystemet. Den skall inte bara innehålla varmvatten. Det är även viktigt att den energi som gått åt att producera varmvatten inte bara slösas bort genom en undermålig isolering. Även hur värmen avges i varmvattenberedaren är av största vikt. Sedan har man naturligtvis volymen som måste stämma efter behovet.

Viessmann har länge haft som ambition att så lite energi som möjligt skall slösas bort. Därav har vi en lång erfarenhet av att på ett effektivt sätt isolera våra varmvattenberedare. Vi har även olika utbud vad det gäller material. Har man höga sanitära behov, finns naturligtvis varmvattenberedare i högkvalitativt rostfritt material. Har man ett mer vardagligt behov, eller har hög kalkhalt, så kan man använda varmvattenberedare med emalj.

Vill man producera varmvatten via solpaneler, så går det aldeles utmärkt. Då finns det varmvattenberedare meds en extra solslinga i botten för att på effektivaste sättet överföra energin till varmvattenberedaren.

Längre ner på sidan hittar du våra olika varmvattenberedare. 

Kondenserande gaspanna Vitodens 300-W med Vitocell 100-W

Två energieffektivitetsklasser

Som standard leverereras varmvattenberedare upp till 500 liter med energieffektivitetsklassen B. Man kan som alternativ välja energieffektivitetsklass A. Varmvattenberedare i energieffektivitetsklass A består av ett ytterligare lager med vakuum för att reducera värmeförlusterna, och med det även kostnaden över tid.

Hygienisk tappvarmvattenuppvärmning med hjälp av genomströmningsprincipen

Färskvattenmodulen Vitotrans 353 är framtagen för en bekväm och hygienisk tappvarmvattenuppvärmning med hjälp av genomströmningsprincipen. Till skillnad mot en vanlig varmvattenberedare lagras inte tappvarmvattnet, utan värms upp av en direktväxlare först när det behövs. Energin som behövs för uppvärmningen av tappvarmvattnet hämtas från en ackumulatortank som kan värmas upp med olika system, som solvärmesystem, värmepump, träbränslepanna, olje-/gaspanna eller andra system.

Vitocell varmvattenberedare kombinerad med en gaspanna

Viessmann Vitocell för ökad effektivitet

Vitocell bivalenta varmvattenberedare kräver väldigt lite golvyta och är utrustade med slingor som ansluts direkt till din solfångare. Tack var sin eleganta design är den dessutom trevlig att se på.

Bivalenta varmvattenberedare värmer tappvarmvattnet med separata värmeslingor som ansluts direkt till din solfångaranläggning. Dessutom värms tappvarmvattnet upp med en värmepanna med hjälp av den övre värmeslingan.