Vitocell - varmvattenkomfort efter behov

Varmvattenberedaren är en viktig del i värmesystemet. Den skall inte bara innehålla varmvatten. Det är även viktigt att den energi som gått åt att producera varmvatten inte bara slösas bort genom en undermålig isolering. Även hur värmen avges i varmvattenberedaren är av största vikt. Sedan har man naturligtvis volymen som måste stämma efter behovet.

Viessmann har länge haft som ambition att så lite energi som möjligt skall slösas bort. Därav har vi en lång erfarenhet av att på ett effektivt sätt isolera våra varmvattenberedare. Vi har även olika utbud vad det gäller material. Har man höga sanitära behov, finns naturligtvis varmvattenberedare i högkvalitativt rostfritt material. Har man ett mer vardagligt behov, eller har hög kalkhalt, så kan man använda varmvattenberedare med emalj.

Vill man producera varmvatten via solpaneler, så går det aldeles utmärkt. Då finns det varmvattenberedare meds en extra solslinga i botten för att på effektivaste sättet överföra energin till varmvattenberedaren.

Längre ner på sidan hittar du våra olika varmvattenberedare. 

Kondenserande gaspanna Vitodens 300-W med Vitocell 100-W

Två energieffektivitetsklasser

Som standard leverereras varmvattenberedare upp till 500 liter med energieffektivitetsklassen B. Man kan som alternativ välja energieffektivitetsklass A. Varmvattenberedare i energieffektivitetsklass A består av ett ytterligare lager med vacuum för att reducera värmeförlusterna, och med det även kostnaden över tid.