Vitocell 160-E ackumulatortank

För hetvattenackumulation i samband med solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor. Med inbyggd värmeslinga för anslutning av solvärmesystem. Utförande enligt DIN 4753.

Fördelar

  • Förenklad installation genom integrering av solfångarvärmeväxlaren. Det behövs ingen extra pump.
  • Optimerad anslutning av flera värmealstrare, inklusive värmepumpar och fastbränslepannor.
  • Som tillval kan en elkassett integreras.
  • Förbättring av solvärmesystemets verkningsgrad genom en extra temperaturskiktare – solenergin tas till vara snabbare i tankens övre del.
  • Färskvattenmodul för hygienisk tappvarmvattenuppvärmning enligt genomströmningsvärmarprincipen finns som tillbehör.
  • Anslutningssatsen med Solar-Divicon för montering på Vitocell kan levereras som tillbehör.
Hjälp att komma vidare

Hitta Viessmann-installatör

Ange ditt postnummer för att söka efter en Viessmann-installatör i din närhet. Våra installatörer hjälper dig gärna med offert, installation och service.

Produkten i genomskärning

Vitocell 160-E i genomskärning