Vilket värmesystem är bäst för dig?

Vilket värmesystem som är bäst skiljer sig oftast från fall till fall. Du måste alltid ta i beaktande vilken effekt ditt hus behöver och hur planlösningen ser ut, vilka energikällor som finns tillgängliga, om det nya systemet ska fungera ihop med ett befintligt system och till sist även dina individuella behov och preferenser.

Den här guiden hjälper dig i rätt riktning mot valet av värmesystem. Svarar du ja på en eller flera påståenden kan det vara rätt värmekälla för just ditt hus.

Om du behöver hjälp att ta reda på hur husets energianvändning kan uppskattas finns det kommunala energi- och klimatrådgivare du kan kontakta. 

Du kan även rådfråga en installatör

Vitocal 250-A luft/vattenvärmepump

Värmepump

 • Du har ett vattenburet värmesystem eller funderar på att konvertera till det.
 • Du kan borra på tomten, lägga slang, eller har plats för en luftvärmepump.
 • Du har plats för en ackumulatortank vid behov.
 • Du vill vara oberoende av olja, gas eller fjärrvärme.
 • Du har behov av kyla på sommaren. 
Vägghängd gaspanna

Gaspanna | Kondenseringsteknik

 • Du har redan en gasanslutning, eller kan ansluta.
 • Du vill ha en värmepanna som är prisvärd och effektiv.
 • Du vet att kondenserande gaspannor har en framtid genom biogas.
Solcellsystem på hustak

Solceller

 • Du bor i ett fristående hus eller radhus med tak i syd-, väst- eller östläge.
 • Du vill producera el för egen användning. Idag kan solkraft genereras till betydligt lägre kostnad än kostnaden för inköp av hushållsel, och även matas in i det allmänna nätet.
 • Du är miljömedveten - solcellssystem reducerar mängden föroreningar och sparar naturresurser.
 • Du vill öka fastighetens värde.
Solceller på hustak

Solvärme

 • Du vill använda solenergi primärt för hushållets varmvattenuppvärmning eller till uppvärmning av pool.
 • Du har ett hus med tak i söder-, väst- eller östläge som inte skuggas.
 • Du vill använda fri energi från solen för varmvatten och som uppvärmningsstöd. I ett enfamiljshus kan solenergi täcka upp till 60 procent av den energi som krävs för varmvattenuppvärmning.

Tillbehör

Avancerad teknik

Avancerad teknik som skapar ett tillförlitligt och ekonomiskt värmesystem.

Läs mer om vår systemteknik

Färskvattenmoduler

Färskvattenmoduler för en bekväm och hygienisk varmvattenuppvärmning.

Vitotrans färskvattenmoduler

Varmvattenberedare

Hitta den beredare som passar dig bäst i utbudet av Vitocell varmvattenberedare.

Vitocell varmvattenberedare

Viessmann appar

Smarta appar för både slutkonsumenter och installatörer.

Appar för Android och iPhone