Vitocal 350-A – utmärkt för modernisering


Dra nytta av följande fördelar

  • På grund av de höga framledningstemperaturerna är den rekommenderad för modernisering
  • Lämpad för uppställning inomhus och utomhus
  • Extra tyst drift på natten tack vare reducerat fläktvarvtal
  • Hög tappvarmvattenkomfort med temperaturer på upp till 55 °C
  • Kan kaskadkopplas med upp till fem värmepumpar
  • Energieffektivitetsklass A++ *
*Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning nr 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden – lågtemperaturapplikation (W35)
 


Går bra ihop med äldre värmeanläggningar

Luft/vattenvärmepumpen Vitocal 350-A använder den värme som finns gratis i den omgivande luften. Den innovativa elektroniken ger hög effektivitet och en tappvarmvattentemperatur från 35 °C även vid en utetemperatur på 2 °C .

Därtill kommer även en hög framledningstemperatur som är nödvändig vid användning ihop med klassiska värmeelement. För bättre värmeutnyttjande vid moderniseringen rekommenderas att byta ut enstaka radiatorer mot lågtemperaturradiatorer.


Uppställning utomhus sparar plats

Vitocal 350-A kan antingen installeras inomhus eller utomhus. Värmepumpens radialfläkt har tre inställningssteg och arbetar mycket tyst. Den strömningstekniskt optimerade luftledningen och det ljuddämpade höljet gör pumpen väldigt tyst. Vid nattdrift reducerar luftreglerutrustningen varvtalen och minskar driftsljudet ytterligare.

Vid uppställning utomhus erbjuder Viessmann tillbehör för transport av värmen till huset som är perfekt anpassade till varandra och från samma tillverkare.

Rekommenderat

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Produkten i genomskärning

Översikt

Värmeeffekt (kW)
10,6 till 18,5 kW
COP vid värmedrift
upp till 3,6 (vid luft 2 °C/vatten 35 °C)
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemparaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
10,6 kW: A++ / A+ | 14,5 und 18,5 kW: A+ / A+
Energieeffizienzklasse Trinkwasserbereitung
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
Einfaches RGB
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App
Varmvattenberedning
Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenbekvämlighet.
Fler egenskaper
Särskilt lämplig för modernisering med framledningstemperatur upp till 65 °C, även vid vintertemperaturer.
Vitocal_350-A_Aussenaufstellung_Schnitt.png


fernbedienungen.jpg

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.