Vitocal 350-HT Högtemperaturvärmepump  

Primärt för utnytjande av spillvärme inom den kommersiella sektorn

I kommersiella verksamheter finns ofta behov av högre framledningstemperaturer, vilket Viessmann med den nya Vitocal 350-HT Pro kan tillgodose genom återvinning av spillvärme.

Fördelar

 • Värmeeffekter: 56,6 till 144,9 kW vid B0/W35 °C, 148 till 390 kW vid B50/W90 °C
 • COP vid B0/W35 °C: upp till 4,3 | COP vid B50/W90 °C: upp till 3,4
 • Maximal framledningstemperatur: 90 °C
 • Maximal inkommande köldbärare 50 °C: optimalt utnyttjande av spillvärme
 • Ljudefekt: < 66 dB(A)
 • 91 cm bredd
 • PLC-styrd, intuitiv drift via färgpekskärm
 • HFO-köldmedium: R1234ze, GWP < 6
 • 10-bar-tryckklassning för industriellt bruk
 • Enkelt drifttagande genom menystyrd guidning
 • Effekt och funktionstestade i fabriken
 • Brett användningsområde genom temperaturer på upp till 90 ° C (ingen extra uppvärmning krävs)

Värmepump med framledningstemperatur på upp till 90 ° C

Vitocal 350-HT Pro är en serieproducerad värmepump som levererar upp till upp till 90 ° C i framledningstemperatur och kan använda värmekällor med temperaturer på upp till 50 ° C. Detta gör den särskilt lämplig för användning av spillvärme och producering av höga temperaturer för industriella och kommersiella processer eller äldre närvärmenät.

Nytt köldmedium uppfyller höga krav

Med det nya HFO-kylmediet R1234ze uppfyller värmepumpen redan F-gasförordningens krav långt bortom 2020. GWP (Global Warming Potential) är låg och kan därför jämföras med naturliga köldmedel.

Fjärrövervakning och kommunikation

Regleringen har många kommunikationsalternativ. Förutom LAN-baserade system kan ModBUS- och Bacnet-gränssnitt användas, vilket gör systemet tillgängligt för fjärrövervakning och integration i BMS-system. Intuitiv drift och enkel hantering via en 5,7-tums färgpekskärm.

Kostnadsfri offert

Lokal installatör

Hitta en lokal Viessmanninstallatör för offert, installation eller service.