Luft/vattenvärmepumpar

Luft/vattenvärmepumpar är en mycket vanlig typ av värmepump vilket bland annat beror på deras relativt låga investeringskostnader och flexibilitet gällande olika installationsalternativ. 

Hur fungerar en luft/vattenvärmepump

På ett förenklat sätt kan man förklara funktionen med ett kylskåp som exempel. Medan kylskåpet leder den varma luften till utsidan leder luft/vattenvärmepumpen värme från den omgivande luften in i rummet. En fläkt drar luften genom en värmeväxlare, där cirkulerar ett kylmedium som ändrar tillstånd även vid låga temperatur. En luft/vattenvärmepump fungerar även i låga temperaturer långt under noll grader.

Luft/vatten värmepumpar i monoblock utförande

I en monoblock värmepump finns alla komponenter som är viktiga för värmeutvinningen placerade inuti värmepumpens utomhusenhet. Eftersom anslutningarna mellan inomhus- och utomhusenheten är fyllda med vatten, kan sådana anläggningar snabbt och enkelt sättas i drift. 

Många monoblockenheter fungerar väldigt tyst, vilket gör det möjligt att installera dessa nära bostaden.

Värmepump med uppvärmning från luften

Luft/vattenvärmepump

Värme från luften

[1] Vitocal värmepump
[2] Varmvattenberedare
[3] Ackumulatortank

Särskilt tystgående

Viessmanns moderna luftvärmepumpar är väldigt tysta och knappt hörbara under drift. Detta är resultatet av många års intensiv forskning och utveckling. Viessmanns värmepumpar är utrustade med Advanced Acoustic Design, där alla komponenter i värmepumpen är konstruerade för att minimera ljud. Särskilt lågfrekventa ljud, som uppfattas som särskilt störande, har minimerats.

Fördelar med en luft/vattenvärmepump

  • Tillförlitlig värmekälla oavsett tid på dygnet
  • Relativt låga investeringskostnader
  • Kaskadkoppling möjlig
  • Normalt ingen anmälningsplikt till kommunen
  • Bra alternativ vid såväl nybyggnation som modernisering
  • Minimal inverkan på tomten
  • Tystgående