Vitocal 222-S – en prisvärd värmepump i split-utförande

Dra nytta av följande fördelar

 • Mycket effektiv - COP upp till 5,0
 • Extremt tyst - 35 dB(A) vid 3 meters avstånd
 • Allt integrerat i kompakta mått på inomhusdelen
 • Hög tappvarmvattenkomfort med integrerad beredare på 210 liter
 • Optimerad användning av egenproducerad el
 • Reversibel drift för värme och kyla
 • Energieffektivitetsklass:
  Typ AWT-BT 221.C04: A++ / A+ *
  Typ AWBT 221.C06 - C16: A++ / A++ *
*enligt EU-förordning nr 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperaturapplikation (35 °C)/mediumtemperaturtillämpning (55 °C)


Den kompakta luft/vattenvärmepumpen Vitocal 222-S är en mycket effektiv värmepump som fungerar utmärkt i för nybyggnationer, likväl som för moderniserng av värmesystemet. Det grafiska användargränssnittet på reglerutrustningen Vitotronic 200 gör manövreringen enkel och intuitiv. Den stora displayen har bakgrundsbelysning, bra kontrast, vilket gör den lätt att läsa av.

Värme och kyla

Med Vitocal 222-S finns möjligheten att producera både värme och kyla, vilket gör att den fungerar utmärkt tillsammans med ett bostadsventilationssystem för komfortabel inomhustemperatur.

Rekommenderat

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Split luft/vattenvärmepump Vitocal 222-S

Vitocal 222-S luft/vattenvärmepump i split-utförande

Split-värmepumpen Vitocal 222-S består av två delar. En kompakt inomhusdel med integrerad tappvarmvattenberdare och en utomhusdel som tillgodogör sig den energi som finns i luften utomhus. Värmepumpen kan användas för både värme och kylproduktion. Passar utmärkt oavsett om man vill modernisera sitt värmesystem eller installera i en nyproducerad villa.


Effektiv och kompakt värmepump för producering av tappvarmvatten, värme och kyla i kombination med ventilation

Luft/vattenvärmepumpen Vitocal 222-S i kombination med ventilationsaggregatet Vitovent 300-F ger en ultimat inomhuskomfort i kombination med en utmärkt energibesparing. Kan med fördel används i nyproducerade villor.

Den högeffektiva värmeåtervinningen hos ventilationsaggregatet Vitovent 300-F kompletterar den energisparande värmepumpen med en värmeåtervinning på upp till 98 procent.

Systemkombination med ventilationsaggregat

Kompakt innedel

Den tidlösa designen och det kompakta formatet (endast 60 cm bred) gör att man kan placera inomhusenheten till Vitocal 222-S i stort sett var man vill. Alla komponenter sitter inmonterade i den kompakta enheten. Värmeväxlaren (kondensorn), varmvattenberedaren, en effektiv och energisnål cirkulationspump (energiklass A), 3-vägs omkopplingsventil, regleringen Vitotrocic 200 med mera.

Menystyrd värmepumpsreglering

Vitotronic 200 är uppbyggt på ett logiskt sätt och är enkel att förstå och att handha. Den stora displayen är bakgrundsbelyst och kontrastrik för att vara enkel att läsa av och det grafiska gränssnittet visar även uppvärmnings- och kyl -kurvor.

Effektiv och ekonomisk

Splitt-värmepumparna arbetar mycket kostnadseffektivt och ekonomiskt vid dellast genom inverterteknik som justerar kompressorkapaciteten exakt efter värmebehovet, så att maximal effektivitet och besparing alltid uppnås.

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA märkningen är ett bevis på att COP (Coefficient of Performance) främjar marknadens incitamentsprogram.

Den Tyska EHPA märkningskommisionen intygar att Viessmann Värmepumpen Vitocal 222-S uppfyller kraven för EHPA kvalitetsmärkningens regler.

Reglering Vitotronic 200

Användarvänlig

Överskådlig, enkel hantering, intelligent. Vitotronic regleringen har den perfekta kombinationen av enkel hantering med snabba och avancerade funktioner för alla typer av värmesystem.

Uppkopplad

Regleringen Vitotronic 200 kan med fördel kopplas samman med Vitotrol Appen via smartphone eller tablet.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare Appen

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus Appen

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

Fjärrkontroll till värmepump

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produktinformation inomhusenhet

Översikt

Värmeeffekt (kW)
3 till 15 kW
COP värme
upp till 5,0 (Luft 7 °C/vatten 35 °C) och upp till 4,1 (Luft 2 °C/vatten 35 °C)
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperatur (35 °C) ) /medeltemperaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
Typ AWT-BT 221.C04: A++ / A+ | Typ AWBT 221.C06 - C16: A++ / A++
Energieffektivitetsklass tappvarmvattenberednig
A
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
Einfaches RGB
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, med Internet-gränssnittet Vitoconnect (tillbehör) och ViCare Appen är fjärrstyrning via smartphone möjligt
Tappvarmvatten
210-Liter med integrerad varmvattenberedare
Fler egenskaper
Med reversibel drift för för värme och kyla för bästa komfort. Extremt tyst utomhusenhet från Viessmann
Genomskärning Luft/Vatten-Värmepump Vitocal 222-S

Produktinformation utomhusenhet

Översikt

Värmeeffekt (kW)
3 till 15 kW
COP värme
upp till 5,0 (Luft 7 °C/vatten 35 °C) och upp till 4,1 (Luft 2 °C/vatten 35 °C)
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperatur (35 °C) ) /medeltemperaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
Typ AWT-BT 221.C04: A++ / A+ | Typ AWBT 221.C06 - C16: A++ / A++
Energieffektivitetsklass tappvarmvattenberednig
A
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
Einfaches RGB
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, med Internet-gränssnittet Vitoconnect (tillbehör) och ViCare Appen är fjärrstyrning via smartphone möjligt
Tappvarmvatten
210-Liter med integrerad varmvattenberedare
Fler egenskaper
Med reversibel drift för för värme och kyla för bästa komfort. Extremt tyst utomhusenhet från Viessmann
Ausseneinheit-01.png