Ackumulatortank

Skaffa dig en varmvattenbuffert med hjälp av en ackumulatortank. För att säkerställa varmvattenkomforten och försörjningen av varmvatten kan en ackumulatortank även användas för lagring av energi från solenergi, uppvärmt vatten från solfångare leds till tanken genom en värmeväxlare. Överskottsenergi lagras för att användas vid ett senare tillfälle.

Vitocell 100-E/-W kan användas i värmesystem med flera värmealstrare och flera värmeförbrukare tack vare flera framlednings- och returanslutningar samt extra anslutningar för mätställen. Särskilt lämpad att kombinera med solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor.

Vitocell 100-E kan även kopplas ihop med färskvattenmodulen Vitotrans 353. Modulen används för hygienisk varmvattenuppvärmning enligt genomströmningsprincipen. En sådan kombination är särskilt platsbesparande. Dessutom tillåter färskvattenmodulen en hög tappningsprestanda och med genomströmningsprincipen krävs ingen lagring av dricksvatten.

ackumulatortank

Elegant design

Vitocell 100-E/-W ackumulatortank kräver väldigt lite golvyta. Tack var sin eleganta design kan den dessutom installeras i alla typer av rum.
 

Buffertlagring av energi

Den centrala uppgiften för en Viessmann ackumulatortank är att alstra värme och sedan släppa den vid behov. Under tiden lagras den termiska energin. Detta gör buffertanken till ett utmärkt tillägg till ditt värmesystem och kan dessutom kombineras med olika värmesystem. Beroende på modell kan Viessmanns olika lagringstankar användas tillsammans med fastbränslepannor, värmepumpar men också med solsystem.

Till exempel producerar ett solvärmesystem mycket värmeenergi vid lunchtid  men i majoriteten av hushåll är det inte då man är hemma. Topptiderna för konsumtion av värme och varmt vatten är morgon- och kvällstid. Energin lagras tills den ska förbrukas och på så vis går ingen energi förlorad.