Vitocell 140-E Ackumulatortank

För hetvattenackumulation i kombination med solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor.

Dra nytta av följande fördelar

  • Förenklad installation genom integrering av solvärmeväxlaren. Det behövs ingen extra pump.
  • Optimerad anslutning av flera värmealstrare, inklusive värmepumpar och fastbränslepannor.
  • Som tillval kan en elkassett integreras.
  • Färskvattenmodul för hygienisk tappvarmvattenuppvärmning enligt genomströmningsvärmarprincipen finns som tillbehör.
  • Anslutningssatsen med Solar-Divicon för montering på Vitocell kan levereras som tillbehör.
Hjälp att komma vidare

Hitta Viessmann-installatör

Ange ditt postnummer för att söka efter en Viessmann-installatör i din närhet. Våra installatörer hjälper dig gärna med offert, installation och service.

Produkten i genomskärning

Vitocell 140-e i genomskärning