Vitocell 340-M multivalent ackumulatortank

Anslutning av flera värmealstrare och hygienisk tappvarmvattenuppvärmning med höga tappningsvolymer och utrymmessnål utformning i en kombitank.

Dra nytta av följande fördelar

  • En smidig kombination av ackumulatortank och varmvattenberedare i ett.
  • För värmeanläggningar med flera värmealstrare. Särskilt effektiv i kombination med Viessmanns solvärmesystem för tappvarmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning.
  • Separata anslutningar på olika höjd gör det möjligt att använda olika typer av värmealstrare, t.ex. fastbränslepannor. Detta påverkar inte temperaturskiktningen.
  • Litet platsbehov och snabb montering.
  • I beredarbehållaren finns ett elastiskt och spänningsfritt korrugerat tappvattenrör. Röret är tillverkat av höglegerat, rostfritt stål.
  • Optimalt tillvaratagande av solenergin genom riktad nedkylning i det nedre området tack vare det korrugerade tappvattenrörets stora värmeväxlaryta.
  • Anslutningssatsen med Solar-Divicon för montering på Vitocell kan levereras som tillbehör.  
Hjälp att komma vidare

Hitta Viessmann-installatör

Ange ditt postnummer för att söka efter en Viessmann-installatör i din närhet. Våra installatörer hjälper dig gärna med offert, installation och service.

Produkten i genomskärning

Vitocell-340-M-Schnitt.png