Vitocell 100-B

Lösningen för en prisvärd tappvarmvattenuppvärmning i kombination med solfångare och värmepanna. Vitocell 100-B finns med beredarvolym 300, 400 och 500 liter.


Dra nytta av följande fördelar

  • Korrosionsskyddad beredarbehållare av stål med Ceraprotect-emaljering
  • Extra katodskydd via en magnesiumanod, strömanod kan levereras som tillbehör
  • Hela vattenvolymen värms upp tack vare att värmeslingorna går ända ned till beredarens botten
  • Hög varmvattenkomfort tack vare snabb och jämn uppvärmning med stora värmeslingor
  • Låga värmeförluster tack vare högeffektiv och heltäckande isolering
  • För bivalent tappvarmvattenuppvärmning i kombination med solfångare och värmealstrare. Värmen från solfångarna överförs till tappvattnet via den nedre värmeslingan. Vid monovalent tappvarmvattenuppvärmning med en värmepump kan de båda värmeslingorna seriekopplas.
  • För enkel transport levereras Vitocell 100-B med 400 och 500 l volym med avtagbar isolering.
  • På begäran kan en elpatron levereras och monteras i efterhand.

Produkten i genomskärning

Vitocell-100-B-Schnitt.png