Vitocell 300-B

Hygienisk, praktisk och ekonomisk tappvarmvattenuppvärmning i kombination med solfångare och värmepanna. Värmen från solfångarna överförs till tappvattnet via den nedre värmeslingan.


Dra nytta av följande fördelar

  • Lång livslängd tack vare korrosionsbeständig beredarbehållare av rostfritt stål av hög kvalitet.
  • Hygienisk yta som är godkänd för dricksvatten.
  • Det behövs ingen offeranod som extra korrosionsskydd. Det uppstår alltså inga följdkostnader.
  • Hela vattenvolymen värms upp tack vare att de värmeöverförande ytorna går ända ned till beredarens botten.
  • Hög varmvattenkomfort: snabb och jämn uppvärmning med stora värmeöverförande ytor.
  • Låga värmeförluster tack vare högeffektiv och heltäckande isolering.
  • För bivalent tappvarmvattenuppvärmning i kombination med solfångare och värmealstrare. Värmen från solfångarna överförs till tappvattnet via den nedre värmeslingan. Vid monovalent tappvarmvattenuppvärmning med en värmepump kan de båda värmeslingorna seriekopplas.
  • För enkel transport levereras Vitocell 300-B med 500 liters volym med avtagbar isolering.

Produkten i genomskärning

Vitocell-300-B-Schnitt.png