Vitocell 300-B - Varmvattenberedare i rostfritt stål

Varmvattenberedare av rostfritt stål med två värmeslingor. Den nedre slingan används primärt för uppvärmning av solfångare, medan den den övre används för ytterligare uppvärmning av annan värmeprodukt.


Dra nytta av följande fördelar

  • Lång livslängd tack vare korrosionsbeständig beredare av högkvalitatift rostfritt stål.
  • Hygienisk yta som är godkänd för dricksvatten.
  • Det behövs ingen offeranod som extra korrosionsskydd. Det uppstår alltså inga följdkostnader.
  • Hela vattenvolymen värms upp tack vare att de värmeöverförande ytorna går ända ned till beredarens botten.
  • Hög varmvattenkomfort: snabb och jämn uppvärmning med stora värmeöverförande ytor.
  • Låga värmeförluster tack vare högeffektiv och heltäckande isolering.
  • För bivalent tappvarmvattenuppvärmning i kombination med solfångare och värmealstrare. Värmen från solfångarna överförs till tappvattnet via den nedre värmeslingan. Vid monovalent tappvarmvattenuppvärmning med en värmepump kan de båda värmeslingorna seriekopplas.
  • För enkel transport levereras Vitocell 300-B med 500 liters volym med avtagbar isolering.
  • Energieffektivitetsklass: A
Rekommenderat

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Genomskärning Vitocell 300-B, 300 liter

Vitocell-300-B-Schnitt-01.png