Vitocell 100-L med separat värmeväxlarsats, Vitotrans 222

Vitocell 100-L bildar tillsammans med den separata Vitotrans 222 (80, 120 och 240 kW, levereras i tillbehörssatsen) ett laddsystem för uppvärmning av tappvarmvatten. Värmeväxlarsatsen består av värmeväxlare, armaturer och pumpar.

Som tillbehör kan shuntenheter och termostater samt reglerutrustningen Vitotronic 200-H, typ HK1B eller HK3B, levereras. Det kompletta systemet används framför allt för följande användningsområden och förhållanden:

 • Värmekretsar där låga returtemperaturer krävs eller med begränsade returtemperaturer, t.ex. vid fjärrvärme eller kondenserande pannor. Genom den stora differensen på tappvattensidan blir returtemperaturen på hetvattensidan låg. Detta ger en intensiv kondensation vid användning av kondenseringstekniken.
 • Stora beredarvolymer med tidsförskjutna påfyllnings- och avtappningstider, t.ex. vattentappning under vissa av dygnets timmar i skolor, idrottsanläggningar, sjukhus, kaserner, personalbyggnader, flerfamiljshus m.m.
 • Kortvariga toppbelastningar, dvs. höga tappningskvoter och olika eftervärmningstider, t.ex. tappvarmvattenuppvärmning i simhallar, idrottsanläggningar, industrier och slakthus
 • Begränsad plats, eftersom beredarladdsystemet har hög kapacitet.


Dra nytta av följande fördelar

 • Korrosionsskyddad beredarbehållare av stål med Ceraprotect-emaljering
 • Extra katodskydd via en magnesiumanod, strömanod kan levereras som tillbehör
 • Enkel transport tack vare avtagbar isolering
 • Låga värmeförluster tack vare heltäckande kvalitetsisolering
 • Elpatron och laddningsrör för användning i kombination med värmepumpar kan levereras som tillbehör
 • Tillsammans med värmeväxlarsatsen Vitotrans 222 (tillbehör) som laddsystem är den särskilt lämplig i kombination med kondenserande pannor
 • Exakt beredarladdning även vid glidande framledningstemperatur
 • Med högeffektiv beredarladdpump, hetvattenpump samt komplett isolering

Produkten i genomskärning

Vitocell-100-L-Schnitt.png