Vitocell 100-V varmvattenberedare i stål med Ceraprotect-emaljering

Dra nytta av följande fördelar

 • Korrosionsskyddad varmvattenberedare av stål med Ceraprotect-emaljering.
 • Extra katodskydd via en magnesiumanod, strömanod kan levereras som tillbehör.
 • Hela vattenvolymen värms upp tack vare att värmeslingorna går ända ned till beredarens botten.
 • Hög varmvattenkomfort tack vare snabb och jämn uppvärmning med stora värmeslingor.
 • Låga värmeförluster tack vare högeffektiv och heltäckande isolering.
 • Vitocell 100-V varmvattenberedare, typ CVAA-A med 160/200 liter kapacitet, är utrustad med vakuumisolering för låga värmeförluster.
 • Vid behov kan en elpatron levereras och installeras i efterhand (från 300 l volym).
 • Många användningsmöjligheter – för stort behov av tappvarmvatten kan flera Vitocell 100-V-varmvattenberedare sammankopplas via samlingsrör.
 • För enkel transport levereras Vitocell 100-V fr.o.m. 500 l volym med avtagbar isolering.
 • Finns i vit färg upp till 300 liter.
 • Lämpar sig särskilt för tappvarmvattenuppvärmning i kombination med värmepumpar samt kondenserande pannor. Den stora värmeväxlarytan gör värmeöverföringen högeffektiv.
 • Den heltäckande isoleringen är avtagbar för enkelt transport.
 • På begäran kan upp till 2 elpatroner och en solfångaranläggning (via en extern värmeväxlarsats) integreras.

Energieeffektivitetsklass:
Typ CVA, 160/200/500 Liter: B
Typ CVAA, 300 Liter: B
Typ CVAA-A, 160/200 Liter: A
Typ CVWA, 300/390/500 Liter: B

Hjälp med konsultation

Lokal Viessmann-installatör

Hitta lokal Viessmanninstallatör för offert, installation eller service

Genomskärning av typ CVAA-A

Vitocell-100-V-Schnitt.png