Vitocell 100-W

Prisvärd – pålitlig i drift. Den prisvärda Vitocell 100-W finns i samma vita färg som värmepannan – under eller sidoplacerad.


Dra nytta av följande fördelar

  • Korrosionsskyddad beredare av stål med Ceraprotect-emaljering.
  • Extra katodskydd via en magnesiumanod. Strömanod kan levereras som tillbehör.
  • Hela vattenvolymen värms upp tack vare att värmeslingorna går ända ned till beredarens botten
  • Låga värmeförluster tack vare högeffektiv och heltäckande isolering
  • Vitocell 100-W, typ CUGA/CUGA-A, underplacerad, 120 och 150 liter volym
  • Vitocell 100-W, typ CVA/CVAA-A, sidoplacerad, 160, 200 och 300 liter volym
  • Vitocell 100-W, typ CVAA, sidoplacerad, 300 liter volym
  • Vitocell 100-W, typ CVBB, sidoplacerad, 300 liter volym (bivalent, för solfångaranläggningar)
  • Vitocell 100-W, typ CVB, sidoplacerad, 400 liter volym (bivalent, för solfångaranläggningar)

 

Produkten i genomskärning

Vitocell-100-W-Schnitt.png