Vitocell 300-V

Stående varmvattenberedare i rostfritt stål

Dra nytta av följande fördelar

  • Lång livslängd tack vare korrosionsbeständig beredarbehållare av rostfritt stål av hög kvalitet.
  • Hygienisk yta som är godkänd för dricksvatten
  • Det behövs ingen offeranod som extra korrosionsskydd. Det uppstår alltså inga följdkostnader.
  • Hela vattenvolymen värms upp tack vare att de värmeöverförande ytorna går ända ned till beredarens botten
  • Hög varmvattenkomfort tack vare snabb och jämn uppvärmning med stora värmeöverförande ytor
  • Låga värmeförluster tack vare högeffektiv och heltäckande isolering
  • Beredare med 160 och 200 liters volym kan får i energiklasserna A eller A+
  • För enklare transport levereras beredaren om 500 liter med avtagbar isolering.
Rekommenderat

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Genomskärning Vitocell 300-V (Typ EVIA-A+), 160/200 liter

Vitocell 300-V