Hetvattenpannor för industri

Systemlösningar för ekonomisk varmvattenproduktion

Energibesparande och lågemissionsanvändande av värme samt hög driftsäkerhet och tillgänglighet av systemen är väsentliga krav för centralvärmesystem för stora byggnader och industrianläggningar. Detta kräver expertråd, ett omfattande utbud av tjänster och värmegeneratorer som med sina designfunktioner möjliggör ekonomisk och framtidsäker värmeproduktion.

Tack vare sin konstruktion erbjuder Vitomax stora hetvattenpannor de bästa förutsättningarna för att möta individuella kundkrav. Speciella designdetaljer på Vitomax-pannorna och Viessmanns mångåriga erfarenhet av konstruktion av stora pannor säkerställer hög kvalitet, driftsäkerhet och lång livslängd.

Viessmanns kompletta sortiment omfattar varmvattengeneratorer upp till 20 MW.

Koordinerad systemteknik för Viessmann hetvattenpannor

Koordinerad systemteknik

Viessmanns pannteknik innebär perfekt samordnad systemteknik. Vilket bland annat inkluderar:

  • Kontroll / övervakningssystem
  • Mät- och styrteknik
  • Pumpar och tillbehör
  • Ugnar med bränsleförsörjning
  • Tryckhållningssystem
  • Vattenbehandling
  • Rörsystem och avgassystem