Högtryckshetvattenpannor för företag 

Tack vare sin konstruktion erbjuder Vitomax stora hetvattenpannor de bästa förutsättningarna för att möta individuella kundkrav. Speciella designdetaljer på Vitomax-pannorna och Viessmanns mångåriga erfarenhet av konstruktion av stora pannor säkerställer hög kvalitet, driftsäkerhet och lång livslängd.

Viessmanns kompletta sortiment omfattar varmvattengeneratorer upp till 20 MW.

Högtryckshetvattenpannor

Med energisbesparande värmeutvinning, låga utsläpp av skadliga ämnen och hög driftssäkerhet och tillgänglighet uppfyller anläggningarna mer än väl de krav som ställs på värmecentraler i stora bostadshus. Detta förutsätter kompetenta rådgivare, ett heltäckande serviceutbud och värmepannor som är konstruerade för ekonomisk och framtidssäker värmegenerering.