Luft-vattenvärmepumpar

Dessa värmepumpar använder uteluften eller frånluften som primär energikälla.