Luft/vattenvärmepumpar för företag 

Luft/vattenvärmepumpen använder utomhusluften som den främsta energikällan. För detta ändamål överför den energi som finns i luften till värmesystemet.

Miljövänlighet och den okomplicerade användningen är två stora fördelar med en luft/vatten värmepump.