Vitocell ackumulatortankar

Ackumulatortankar

Passande lösningar för olika behov

Med Vitocellsortimentet tillhandahåller vi lösningar för en mängd olika behov. Anslutningar på olika höjd gör det möjligt att kombinera ackumulatortanken med varierande typer av värmealstrare som till exempel värmepumpar eller träbränslepannor.