Vitocell varmvattenberedare från Viessmann

Varmvattenkomfort för alla behov

Varmvattenberedarna Vitocell från Viessmann är en bekväm lösning för försörjning av varmvatten.

Varmvattenberedaren är en viktig del i värmesystemet. Den skall inte bara innehålla varmvatten. Det är även viktigt att den energi som gått åt att producera varmvatten inte bara slösas bort genom en undermålig isolering. Även hur värmen avges i varmvattenberedaren är av största vikt. Sedan har man naturligtvis volymen som måste stämma efter behovet.

Varmvattenberedare

Behovet av varmvatten varierar. Antalet tappställen har en stor inverkan på vattenförbrukningen, men även användningen av vattnet. Ett exempel: I ett hotell eller i ett stort lägenhetshus krävs det mycket varmvatten kontinuerligt under kort tid, särskilt på morgonen. Varmvattenberedaren ska ju även leverera tillräckligt med vatten, t.ex. när vatten tappas på olika ställen samtidigt i fastigheten.