Vitocell 100-V

Den praktiska lösningen för en prisvärd tappvarmvattenuppvärmning. Vitocell 100-V finns som stående modell med upp till 1 000 l vattenvolym.


Dra nytta av följande fördelar

 • Korrosionsskyddad beredarbehållare av stål med Ceraprotect-emaljering
 • Extra katodskydd via en magnesiumanod, strömanod kan levereras som tillbehör
 • Hela vattenvolymen värms upp tack vare att värmeslingorna går ända ned till beredarens botten
 • Hög varmvattenkomfort tack vare snabb och jämn uppvärmning med stora värmeslingor
 • Låga värmeförluster tack vare högeffektiv och heltäckande isolering

Vitocell 100-V typ CVA

 • Vid behov kan en elpatron levereras och installeras i efterhand (från 300 l volym).
 • Många användningsmöjligheter – för stort behov av tappvarmvatten kan flera Vitocell 100-V-varmvattenberedare sammankopplas via samlingsrör.
 • För enkel transport levereras Vitocell 100-V fr.o.m. 500 l volym med avtagbar isolering.

Vitocell 100-V typ CVW

 • Lämpar sig särskilt för tappvarmvattenuppvärmning i kombination med värmepumpar samt kondenserande pannor. Den stora värmeväxlarytan gör värmeöverföringen högeffektiv.
 • Den heltäckande isoleringen är avtagbar för enkelt transport.
 • På begäran kan upp till 2 elpatroner och en solfångaranläggning (via en extern värmeväxlarsats) integreras.

Genomskärning av typ CVA

Vitocell-100-V-Schnitt.png