Komplett utbud för kommuner och närvärmenät

Viessmann har kompletta energisystem och erbjuder alla komponenter som behövs för planering, omsättning och drift av närvärmenät och kvarterslösningar. Viessmann har inte bara passande värmesystem för fossila eller regenerativa energikällor, utan bistår även kommuner med allt från första genomförbarhetsstudien till anläggningskonstruktion och idrifttagande.

Medan man på landsbygden satsar på bioenergibyar finns det oftast inte tillräckligt med biomassa i städer för att värma upp stora fastigheter. Här används istället dellösningar för separata bostadskvarter samt fossila energikällor samt omgivnings- och avgångsvärme. Omfattande tjänster för bland annat råmaterialshantering och driftstyrning kompletterar vårt utbud.

> Individuella lösningar med ... (PDF)

> Värme och ström från förnybar energi ... (PDF)

Jag söker en produkt för som drivs av .