Vitocell varmvattenberedare

Hetvattenackumulatortankar för närvärme 

Passande lösningar för alla behov

Viessmanns Vitocell-sortiment innehåller lösningar för alla behov. Anslutningar på olika höjd gör det möjligt att kombinera hetvattenackumulatortanken med olika typer av värmealstrare, t.ex. träbränslepannor eller värmepumpar.

Hetvattenackumulatortankar

Hetvattenackumulatortankar är beredare som lagrar överflödig energi från värmealstrare (pannor, träbränslepannor, värmepumpar, kraftvärme) tillfälligt och sedan överför den till värmesystemet när det behövs. Kombiberedaren är en kombination av hetvattenackumulatortank och varmvattenberedare. Värmen för tappvarmvattenuppvärmning hämtas via en inbyggd värmeväxlare.