Vitocell varmvattenberedare

Ackumulatortankar för närvärme 

Passande lösningar för alla behov

Viessmanns Vitocell-sortiment innehåller lösningar för alla behov. Anslutningar på olika höjd gör det möjligt att kombinera ackumulatortanken med olika typer av värmealstrare, t.ex. träbränslepannor eller värmepumpar.