Hetvattenpannor för industri - högtryck 

Tack vare sin konstruktion erbjuder Vitomax stora hetvattenpannor de bästa förutsättningarna för att möta individuella kundkrav. Speciella designdetaljer på Vitomax-pannorna och Viessmanns mångåriga erfarenhet av konstruktion av stora pannor säkerställer hög kvalitet, driftsäkerhet och lång livslängd.

Viessmanns kompletta sortiment omfattar varmvattengeneratorer upp till 20 MW.

Högtryckshetvattenpannor industri

Viessmanns hetvattenpannor har med sin konstruktion och utrustning de bästa förutsättningarna att uppfylla individuella kundbehov inom ett mycket brett användningsspektrum.