Hetvattenpannor kommun och industri

Viessmann erbjuder systemlösningar för ekonomisk varmvattenproduktion.

Energibesparande och lågemissionsanvändande av värme samt hög driftsäkerhet och tillgänglighet av systemen är väsentliga krav för centralvärmesystem för stora byggnader och industrianläggningar. Detta kräver expertråd, ett omfattande utbud av tjänster och värmegeneratorer som med sina designfunktioner möjliggör ekonomisk och framtidsäker värmeproduktion.

Tack vare sin konstruktion erbjuder våra stora hetvattenpannor,Vitomax, de bästa förutsättningarna för att möta era individuella kundkrav. Speciella designdetaljer på Vitomax-pannorna och Viessmanns mångåriga erfarenhet av konstruktion av stora pannor säkerställer hög kvalitet, driftsäkerhet och lång livslängd.

Viessmanns kompletta sortiment omfattar varmvattengeneratorer upp till 20 MW.

Hetvattenpannor närvärme icons-gas-oel-25x25.png

Med energisbesparande värmeutvinning, låga utsläpp av skadliga ämnen och hög driftssäkerhet och tillgänglighet uppfyller anläggningarna mer än väl de krav som ställs för uppvärmning av kommuner och industri.