Lågtryckshetvattenpannor med hög driftsäkerhet 

Satsa på energisbesparande värmeutvinning, låga utsläpp av skadliga ämnen och hög driftssäkerhet med en hetvattenpanna från Viessmann.

Lågtryckshetvattenpanna

Med energisbesparande värmeutvinning, låga utsläpp av skadliga ämnen och hög driftssäkerhet och tillgänglighet uppfyller anläggningarna mer än väl de krav som ställs på värmecentraler i stora bostadshus. Detta förutsätter kompetenta rådgivare, ett heltäckande serviceutbud och värmepannor som är konstruerade för ekonomisk och framtidssäker värmegenerering.