Solfångare

Gratis värme från solen

Om du är på jakt efter ett nytt värmesystem är det en god idé att se över vad solvärme kan göra för dig. Solvärme kan effektivt hjälpa dig att reducera energikostnaden för uppvärmning av tappvarmvatten under sommaren.

Med en installation av solvärme reduceras även utsläpp av CO2 och du drar in på onödig drift på din primära värmekälla. Har du både solanläggning och värmesystem från Viessmann kan du vara trygg med att produkterna är helt kompatibla för optimal drift.

Vi har över 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av solprodukter så du kan vara helt säker på att du investerar i högsta kvalitet och hållbarhet. 

Oavsett om du investerar i en värmepump (berg, jord eller luft/vatten spelar ingen roll) eller en gaspanna är de kompatibla med våra solvärmesystem.

sonnenkollektoren.jpg

Vitosol


Vad är ett solvärmesystem?

Ett solvärmesystem är ett solsystem som kan användas för varmvattenberedning och värmestöd. Eftersom solenergin finns gratis och tillgänglig sparar du fossil energiförbrukning och investeringen i ett solvärmesystem betalar sig själv inom några år. Win-win!

För att använda solenergin krävs paneler som fångar solens strålar. Viessmann Vitosol har utvecklat rörformiga och plana paneler vilka absorberar solens strålar och omvandlar dem till användbar värme.

Det finns olika typer av solvärmesystem med delvis olika användningsområden. Solvärmesystemets grund är solfångaren, vars uppgift är att omvandla den infallande solstrålningen till värme. Värmen leds vidare av systemet till något nyttigt ändamål som till exempel uppvärmning av tappvarmvatten, byggnader eller en pool.

Under vinterhalvåret kombineras solvärmesystemet med annan värmeförsörjning, till exempel en värmepump.  


Solvärme för uppvärmning av tappvatten

Hjärtat i denna flexibla värmelösning är en varmvattenberedare med två slingor till exempel Vitocell 300-B. Vid tillräcklig solstrålning värmer mediet i solfångaren vattnet i varmvattencylindern via den nedre värmeväxlaren. När temperaturen sjunker vid användning av varmvatten, slås pannan på för ytterligare uppvärmning via den andra kretsen.

Vitocell-sortimentet kompletterar din Viessmann solfångare på ett optimalt sätt för en riktigt hög varmvattenkomfort.

Solanläggning med bivalent varmvattenberedare

Hur stor yta behövs?

Som en tumregel för en- eller tvåfamiljshus gäller: Om kollektorytan är riktad mellan sydost och sydväst, kan per 100 l lagringsvolym 1,5 m² platt kollektoryta alternativt 1,0 m² rörkollektoryta antas. För att kompensera för ogynnsamt läge eller lutning som kan resultera i mindre effekt kan kollektorytan ökas något. Ta alltid hjälp av en fackman om du är osäker.

Solenergi för uppvärmning av vatten för värmestöd

Utöver uppvärmning av vatten för användning direkt ur kranen kan du även dra nytta av solvärmen för att värma ditt hus eller din lägenhet.  

För detta ändamål använder värmekretsen en värmeväxlare för att kontinuerligt använda det uppvärmda vattnet. Systemet kontrollerar om den önskade rumstemperaturen kan uppnås. Om temperaturen ligger under börvärdet slås pannan på.

Solvärmesystem för värmestöd

Går det att kombinera solvärme med konventionella radiatorer?

En vanlig missuppfattning är antagandet att solvärme som uppvärmningsstöd endast är möjligt om man har golvvärme. Sanningen är att även klassiska radiatorer kan användas. På ett årsgenomsnitt är avkastningen endast obetydligt lägre och beror främst på radiatorers något högre returtemperaturer.