Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.”

I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och anpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara ett perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Vi har allt från reglerutrustningen Vitotronic med trådlös fjärrkontroll, varmvattenberedaren Vitocell med hög kapacitet och solfångaranläggningar av hög kvalitet för kompletterande uppvärmning som sparar pengar.

Viessmann reglesdisplay

Enhetlig reglerutrustning från 1,5 till 2 000 kW

De allt högre kraven på effektiva, multivalenta och lättskötta värmesystem gör att reglerutrustningen blir allt viktigare: Viessmanns Vitotronic 200/300 är ett genomgående sortiment av reglerutrustning för alla små pannor, väggpannor, medelstora pannor och värmepumpar.

Menystyrd användning

Den menystyrda användningen är enkelt och intuitiv. Enheterna har standardmanöverelement, en stor, belyst grafikdisplay med meddelanden i klartext, svartvit bild med hög kontrast och en kontextrelaterad hjälpfunktion med ?-knappen. Särskilda funktioner som värmekurva, solfångarens utbyte och kopplingstider visas grafiskt.

Vitotronic 200 simuleringsprogram

Testa själv och se hur lätt det är att använda och ställa in vår nya Vitotronic 200. Du kan ladda ner simuleringsprogrammet här och testa. Det kan använda på datorer/notebooks med MS Windows XP/Windows 7.

Spara ZIP-filen på datorn och extrahera filen till en valfri mapp. Starta sedan programmet genom att dubbelklicka på den extraherade filen.

Simuleringen avslutas genom att du högerklickar på programmet och väljer "Exit" eller så kan du använda snabbkommandot "Alt + F4".

Vitotronic simulelringsdisplay
Vitotronic pekskärm i färg

Vitotronic 200 (HO2B) 5-tums pekskärm i färg för Vitodens 300-W, Vitodens 333-F och Vitodens 343-F
 

Den pålitliga, digitala reglerutrustningen Vitotronic 200 har extrafunktioner för värmepannor ur Vitodens 300-serien. Värmepannorna ur 300-serien har Internet inside som standard. Särskilt anmärkningsvärd är den 5 tum stora pekskärmen i färg.Ladda, om så önskas, ner en simulation (.exe) på datorn och upplev pekskärmen "live".

Viessmann 5 tums touch-display

Reglering för medelstora och stora pannor – effektiv energihantering i alla storleksklasser

Viessmann levererar anpassade lösningar med regleringar anpassade för både enpanneanläggningar till kaskadkopplade pannor. Vitotronic regleringen med kommunikationsförmåga är det elektroniska styrsystemet för ekonomisk och säker drift av värmesystemet

För medelstora och stora pannor finns ett brett sortiment av regleringar tillgängligt. Förutom de integrerade kontrollerna, som i till exempel den kondenserande gaspannan Vitocrossal 300 (CM3C), finns det varianter som kan monteras uppe på pannan.

Fjärrkontroller

Fjärrkontrollerna för Vitotronic-sortimentet har ett snyggt hus i vit högglans och passar i alla rum.

De är enkla att använda tack vare den enhetliga manövreringen hos vår nya Vitotronic och ger en snabb översikt över värmeanläggningen.

Fjärrkontroll till värmepump

Vitotrol App

Med Viessmanns Vitotrol App kan du styra din Viessmann värmeanläggning med reglerutrustningen Vitotronic. Användningen är enkel, intuitiv och bekväm och kan ske när som helst och var som helst. Förutom manöverfunktioner har Vitotrol App allmänna och kontextrelaterade hjälpfunktioner. Vitotrol App finns för mobila enheter med operativsystemet iOS eller Android.

För att appen ska kunna användas måste väggpannorna/de små pannorna/de medelstora pannorna/värmepumparna/träbränslepannorna med Vitotronic 200 (typer av reglerutrustning, se "Användarvillkor") kompletteras med gränssnittet Vitocom 100 LAN1 och anslutas till din egen router. Routern måste inte konfigureras.

Mobilstyrning av värmepump

Varmvattenuppvärmning

I utbudet av Vitocell-beredare finns varmvattenberedare för alla krav och behov. Beroende på varmvattenbehovet och installationsförutsättningarna väljer du en sido- eller underplacerad varmvattenberedare.

Hygienisk varmvattenförsörjning

Det är framför allt varmvattenberedarens innerytor som avgör hur hygienisk en varmvattenuppvärmning blir. Viessmann har därför satsat på två kvalitetskoncept: Ceraprotect-emaljering i produktfamiljen Vitocell 100 för säkert och varaktigt skydd mot korrosion; och rostfritt stål i produktfamiljen Vitocell 300 när de hygieniska kraven är som störst.

Vitocell varmvattenberedare
Dator och mobiltelefon för kommunikation

Datakommunikation

Fritidshus, nyttobyggnad eller stora bostadshus – Viessmanns TeleControl-sortiment innehåller smarta lösningar för datakommunikation med värmesystem och byggnadsteknik.

Det gäller för alla tillgängliga värmesystem: kondenserande olje- eller gaspannor, medelstora och stora pannor för olja och gas, termiska solfångaranläggningar samt pelletspannor och värmepumpar.


Solvärme

Solvärmesystem för tappvarmvatten och uppvärmning.

Solvärmesystem

Solceller

Solcellsystem som hjälper dig att producera egen el.

Solcellsystem

Varmvattenberedare

Hitta rätt varmvattenberedare för dina behov.

Varmvattenberedare

Färskvattenmoduler

Enkel och hygienisk tappvarmvattenproduktion.

Färskvattenmoduler
Vitotrans färskvattenmoduler

Färskvattenmoduler

Färskvattenmodul för bekväm och hygienisk varmvattenuppvärmning enligt elkassettsprincipen. Till skillnad mot en vanlig varmvattenberedare används inte dricksvatten för att lagra energi, utan värms upp av en direktväxlare först när det behövs. Energin som behövs för varmvattenuppvärmning hämtas från en ackumulatortank som kan värmas upp med olika system, med solvärmesystem och panna för fasta bränslen, vanlig olje-/gaspanna, värmepump eller andra system.Solvärmesystem på tak

Solvärmesystem och solceller

Utnyttja solens gratiskraft: Här hittar du mer information om våra solfångaranläggningar för varmvattenuppvärmning, kompletterande uppvärmning och strömgenerering.

Vitoset – kompletta tillbehör

Vitoset-sortimentet från Viessmann innehåller alla komponenter som behövs för en fastighets värmetekniska utrustning från en och samma källa. Fördelar: Allt passar ihop och kan realiseras i ett system helt efter dina önskningar. Du kan snabbt och säkert omsätta dina idéer i handling eftersom alla delar snabbt kan beställas av en Viessmann-partner och håller mycket hög kvalitet.

Det som förbinder alla komponenter i Viessmanns omfattande tillbehörssortiment är testade material av hög kvalitet och perfekt bearbetning – det garanterar att din lösning är säker och tillförlitlig.

Vitoset – innovativ teknik där alla komponenter är perfekt anpassade till varandra. Fråga din lokala Viessmann-partner, hon/han ger dig gärna råd om Vitosets många användningsmöjligheter.

 

Vitoset termostatvred