Solvärmesystem-företag icon-solar.png

Solvärme för tappvarmvattenproduktion, uppvärmning av pool eller rumsuppvärmning. Om man skall investera i ett nytt värmesystem kan det även vara lämpligt att samtidigt se efter om man skall komplettera den med ett solvärmesystem. Det gör det möjligt att dra nytta av lägre strömförbrukning och därmed även hålla nere den totala energikostnaden.