Solenergisystem för företag 

Solvärmen omvandlar det fria solljuset till värme, som kan användas för uppvärmning av fastigheter och vatten. Detta minskar inte bara användningen av fossila bränslen utan låter detta sätt ditt företag producera värme för egen användning och gör er mindre beroende av energileverantörer och stigande energikostnader.

Solvärmesystem-företag icon-solar.png

Solvärme för tappvarmvattenproduktion, uppvärmning av pool eller rumsuppvärmning. Om ni skall investera i ett nytt värmesystem kan det vara lämpligt att samtidigt se efter om systemet ska kompletteras med ett solvärmesystem. Det gör det möjligt att dra nytta av lägre strömförbrukning och därmed en lägre total energikostnad.