Solvärme för företag 

Solfångaren omvandlar solljus till värme, som kan användas för uppvärmning av fastigheter och vatten. Detta minskar inte bara användningen av fossila bränslen utan låter detta sätt ditt företag producera värme för egen användning och gör er mindre beroende av energileverantörer och stigande energikostnader.

Solvärmeanläggning

Alternativa lösningar vid hög efterfrågan

Processvärme är oumbärlig i vissa delar av industrin som till exempel vid tillverkning av mat, gödningsmedel, byggmaterial samt på läkemedelsföretag och sjukhus.

Viessmann har flera lösningar för produktion av värme, ånga, el eller kyla.

Kontakta oss gärna för mer information om våra energilösningar. 

Solvärme för industrin som en (extra) lösning

Om det kräns en lägre temperaturnivå för processvärme, är användningen av ett kommersiellt solvärmesystem ofta en god investering ur ett ekonomiskt perspektiv. Beroende på design, region och säsong kan systemet täcka en stor del av värmebehovet. Speciellt under sommarmånaderna kan ett sådant system betydligt minska de fasta kostnaderna för energiproduktion.

Låt enbart specialister utföra installationen

För att solvärmesystemet ska fungera så effektivt som möjligt  är planering, installation och underhåll av en specialist oumbärligt. Han kan också, på plats, berätta vilka solfångare som troligtvis kommer att vara bäst lämpade för er fabrik.

 


Solvärmesystem-företag icon-solar.png

Solvärme för tappvarmvattenproduktion, uppvärmning av pool eller rumsuppvärmning. Om ni skall investera i ett nytt värmesystem kan det vara lämpligt att samtidigt se efter om systemet ska kompletteras med ett solvärmesystem. Det gör det möjligt att dra nytta av lägre strömförbrukning och därmed en lägre total energikostnad.