Solenergi för kommuner 

Solvärmen omvandlar det fria solljuset till värme, som kan användas för uppvärmning bostäder och vatten. Detta minskar inte bara användningen av fossila bränslen utan på detta sätt kan kommunen producera värme för egen användning och göra sig mindre beroende av energileverantörer och stigande energikostnader.

Solvärmesystem närvärme icon-solar.png

Solvärme för varmvatten och uppvärmning. Om man investerar i ett nytt värme-/varmvatten -system bör man även överväga ett solvämesystem som komplement. Detta gör att du kan dra nytta av lägre energiförbrukning, och därmed reducera den totala kostnaden för anläggningen.