Värmepumpar för industrin

Viessmanns värmepumpar för industriellt bruk använder regenerativ energi från marken, solen, grundvattnet eller luften. De är förstahandsvalet när det gäller att koppla samman energikostnadsbesparingar och miljövänlig värmeproduktion.

Industriella värmepumpar - grundprincip och funktion

Till skillnad från olje-, gas- eller vedkaminar är det ingenting som brinner när man nyttjar en värmepump. Det är den omgivande miljön som fungerar som energileverantör. Vi utvinner energi från luften, grundvattnet eller marken och endast en liten mängd el är nödvändig för att nå uppvärmningsbehovet. Ett särskilt kännetecken vid användning av värmepumpar i industrin är att de också använder spillvärme för att ge uppvärmning och varmt vatten. I detta fall är energi och spillvärme gratis och gör värmepumpen mycket billig, särskilt i drift.

Använd värmepumpen för kylning

En särskild egenskap hos Viessmanns värmepumpar för högre effektområden är dess kylfunktion. För att få kyla sätts driftläget helt enkelt omvänt och värmepumpen blir en kylmaskin. Speciellt med hänsyn till de relativt låga driftskostnaderna fungerar en värmepump också mer ekonomiskt än en konventionell kylmaskin i industrin.

Industriella värmepumpar i bivalenat system

I motsats till vad man ofta tror används värmepumpar i industrin inte bara när man bygger nytt. Det är fullt möjligt att överväga en installation även under en renovering. Eftersom en Viessmann värmepump kan kombineras perfekt med befintliga värmesystem. Klassiska olje- eller gasvärmare kan kompletteras med en värmepump.

Denna typ av värmesystem i industrin minskar inte bara värmekostnaderna utan minskar även CO₂-utsläppen.

Eftersom värme- och kylenergi är lika krävande för många produktionsprocesser, erbjuder värmepumpar en investerings- och kostnadsbesparande lösning. I detta fall kan värmepumparna tillhandahålla temperaturer upp till 90 ° C.


Värmepumpar industri icons-wp_luft-wp_boden-75x25.png

Värmepumpar är det mest praktiska och kostnadseffektiva alternativet till fossila bränslen. Naturresurserna är gratis och man behöver inga leveranser eller ledningar med olja eller gas. Värmepumpar är det självklara valet när det gäller att matcha uppvärmningskostnader och miljövänlig värmeproduktion.