Stora värmepumpar för närvärme

En värmepump är en ekonomisk och miljövänlig investering. Vilken typ av värmepump och energikälla du bör välja beror på flera faktorer som till exempel energikravet, var i landet den kommer att tas i bruk och inte minst egna, specifika önskemål.

Oavsett vilken värmepump du väljer, så minskar förbrukningen av fossila bränslen, vilket sparar värdefulla resurser och skonar miljön.

Använd värmepumpen tillsammans med solenergi

Viessmanns breda utbud av värmepumpar gör att du lätt kan välja värmepump efter behov. Dina specifika förutsättningar, personligt tycke och smak tas i beaktande redan i planeringsstadiet.

Vanligtvis används värmepumpen som den enda värmekällan, men det går även bra att använda våra värmepumpar tillsammans med en solvärme eller solceller.

Välj rätt värmepump

Urvalet av värmepumpar för närvärme är relativt omfattande och det är viktigt att specifika krav uppfylls. För att hitta rätt värmepump för era behov rekommenderas en omfattande förberedelser och planeringsfas. Hör av dig så får du hjälp av våra kompetenta Viessmann-specialister.


Värmepumpar närvärme icons-wp_luft-wp_boden-75x25.png

Värmepumpar är förstahandsvalet vad det gäller långsiktigt miljö och energitänk. Ekonomiskt finns det en hel del  fördelar att använda värmepumpar. Kommuner, flerbostadshus, stora lokaler är inte ett undantag för detta. Där kan stora vinster göras både ekonomiskt och miljömässigt.