Värmepumpar kommuner icon-wp.png

Värmepumpar är förstahandsvalet vad det gäller långsiktigt miljö och energitänk. Ekonomiskt finns det en hel del  fördelar att använda värmepumpar. Kommuner, flerbostadshus, stora lokaler är inte ett undantag för detta. Där kan stora vinster göras både ekonomiskt och miljömässigt.